Wieczory z Kardynałem  Prymasem Wyszyńskim

Wieczory z Kardynałem Prymasem Wyszyńskim. ABC Wyszyńskiego – to tytuł cyklu spotkań poświęconych osobie i nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach przygotowania do uroczystości Jego beatyfikacji w dniu 7 czerwca br. Podczas tych spotkań chodzi o wprowadzenie wiernych w kontakt z osobą i duchowym przesłaniem Kardynała dla Polski i Polaków dlatego będą składały się na nie: wystawy, koncerty, filmy i debaty kompetentnych osób znających sylwetkę Kardynała Prymasa. Wierni Archidiecezji Białostockiej będą mogli spotykać się w każdym miesiącu w Centrum Wystawienniczo Konferencyjnym przy ul. kościelnej 1 i oprócz audiowizualnych form będą mogli wysłuchać krótkiej prelekcji o Prymasie Wyszyńskim a także podjąć debatę na dany temat.

„Wierni Archidiecezji Białostockiej są zaproszeni, aby dobrze przygotować się do czerwcowej beatyfikacji Kardynała Prymasa Wyszyńskiego, który został nazwany Prymasem Tysiąclecia. I chociaż wiek XX dobiegł końca to jednak dobrze byłoby powrócić do duchowego dziedzictwa, które pozostawił Kardynał. Te wieczory mają być pomocą dłuższego procesu przygotowania do beatyfikacji, która dobrze byłoby, aby nie była jednodniowym wydarzeniem, ale permanentnym odniesieniem do nauczania kard. Prymasa, który jest wzorem świętości na dziś, także dla młodych pokoleń” – przypomina ks. Abp Tadeusz Wojda.

Spotkania z tego cyklu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i będą odbywały się z udziałem ekspertów, w tym historyków, biografów i osób znających i pamiętających Kardynała Wyszyńskiego. W ramach cyklu „Wieczory z Kardynałem Prymasem Wyszyńskim. ABC Wyszyńskiego” zaplanowano sześć spotkań. Formuła każdego z nich będzie zróżnicowana. Elementem wspólnym będzie wystąpienie na określony temat przygotowany przez głównego prelegenta. Po wystąpieniach przewiduje się dyskusję z możliwością zadawania pytań z sali. Z inicjatywy ks. Arcybiskupa  Metropolity współorganizatorami debat są Studium Teologii w Białymstoku PWTW, Katedra Teologii Katolickiej UwB, Instytut Pamięci Narodowej, Civitas Christiana, Klub Inteligencji Katolickiej, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej.

Tematyka spotkań z cyklu „Wieczory z Kardynałem Prymasem Wyszyńskim. ABC Wyszyńskiego”

Luty 2020: Wyszyński i jego model katolicyzmu ludowego

Marzec 2020: Prymas Wyszyński wobec komunizmu i komunistów

Kwiecień 2020: Praca – przymus czy szansa?

Maj 2020: Mój Prymas – mój Ojciec

Czerwiec 2020: Białostockie ślady Prymasa Tysiąclec

Pozostałe, do czerwca są pewne, czerwiec w trakcie ustaleń:

Wieczory z Kardynałem Prymasem Tysiąclecia

ABC Wyszyńskiego ...

 

Centrum Wystawienniczo - Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej

24.02.2020 (poniedziałek), godz. 18.00 –

Prowadzenie: Dorota Sokołowska

Wystawa: Maryjne ikony i figury koronowane przez Prymasa

Fragment filmu: Tajemnica tajemnic

Wystąpienie: red. Paweł Lisicki, Wyszyński i jego model katolicyzmu ludowego

Dyskusja

Koncert: Kwartet Teligi

 

28.03.2020 (sobota), godz. 18.00 –

Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Sychowicz

Wystawa: Więzienne lata Prymasa Wyszyńskiego

Fragment filmu: Jako w niebie tak i w Komańczy

Wystąpienie: prof. Antoni Dudek, Prymas Wyszyński wobec komunizmu i komunistów

Dyskusja

 

23.04.2020 (czwartek), godz. 18.00 –

Prowadzenie: ks. dr Dariusz Wojtecki

Wystawa: Gramatyka życia Wyszyńskiego i Wojtyły

Fragment wypowiedzi Kardynała Wyszyńskiego nt. pracy

prof. Paweł Skibiński, Praca – przymus czy szansa?

Dyskusja

 

Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2

29.05.2020 (piątek), godz. 18.00

Prowadzenie: Wojciech Grodzki lub Adam Jakuć

Mój Prymas – mój Ojciec

Trójgłos: Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba, Iwona Czarcińska, red. Grzegorz Górny (?) vel red. Tomasz Terlikowski

godz.19.00

Koncert ku czci Sł. Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W czerwcu (2vel 3 vel 4)

Białostockie ślady Prymasa Tysiąclecia

Wystawa: Prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 49 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Weronika Kaczorowska i prelegent ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Więcej informacji można uzyskać w CWK

Białystok, 06.02.2020 r.