NOWA  REDAKTORKA

Dnia 25 kwietnia 2020r. Jola Żero - Grochowska przekazała Sylwii Szliserman (wspólnota MAGIS) funkcję głównego redaktora strony internetowej białostockiej  WŻCh (www,wzchbialystok.pl). Życzymy Sylwii dobrych pomysłów, inspiracji, sił i wielu współpracowników w tym konkretnym zaangażowaniu.  

Szczęść Boże

Sylwia Szliserman z zamiłowania i z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego. Obecnie pracująca z młodzieżą w VIII LO w Białymstoku od przeszło 30 lat. Prywatnie, matka dorosłych dwóch córek. Babcia czwórki  wnucząt. Podjęłam się też Adopcji na Odległość, wspieram małego Ericka z Konga.Lubię dużo czytać, głownie literaturę piękną, reportaże, ale czasami lubię sięgnąć po dobry kryminał. Pasje życiowe realizuję wraz z mężem zwiedzając najbliższe i dalsze okolice  na rowerach. Podczas wędrówek piękne widoki i ciekawe sytuacje lubię zatrzymać w kadrze  aparatu. Do WŻCH prowadziły mnie inne wspólnoty. Jedną z wiodących była wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Tam po raz pierwszy usłyszałam o  Ignacjańskiej  metodzie modlitwy.Tak Pan Bóg mnie prowadził, że pracując z Jolą Żero - Grochowską mogłam często wymieniać się myślami i poglądami na temat duchowości. Niesprecyzowane pragnienia ukształtowały się w wielką potrzebę uczestnictwa w spotkaniach wspólnoty podstawowej.Jesienią 2017 roku rozpoczęłam regularne spotkania w prewspólnocie, która później przekształciła się w grupę Magis. Podczas spotkań uczę się duchowości Ignacjańskiej, medytacji słowami Pisma Świętego, zaangażowania apostolskiego, inicjowania działań na rzecz wspólnoty. Mój sposób patrzenia na ludzi stale ulega pięknej przemianie, bo zaczęłam  w każdej osobie  dostrzegać dobro. Będąc we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego „ Magnificat” -  Ruchu Wiernych inspirowany duchowością św. Ignacego Loyoli - aktywnie uczestniczę w podjętych różnych jej działaniach, m.in.: rekolekcjach w życiu codziennym,  Jubileuszu 35- lecia, pomagałam przy Pustelni, jak też  i wiele innych wspólnotowych działaniach. Na propozycję Joli, bym pełniła funkcję głównej odpowiedzialnej za str. internetową wspólnoty białostockiej, odpowiedziałam z radością – tak, chociaż z obawą, czy sobie poradzę. Podejmując różne zaangażowania staram się to czynić z miłości do Pana Jezusa, któremu jestem wdzięczna za wszelkie dary otrzymane w moim życiu. Pragnę też innym przybliżać duchowość Ignacjańską -  wyznacza mój kierunek, na drogach życia. W roku 2019  podjęłam Przymierze czasowe.

Do misji  we wspólnocie inspirują mnie szczególnie słowa  Apostoła Pawła:

„ Kto się związał z Chrystusem, jest człowiekiem stworzonym na nowo, stare minęło, zaczęło się nowe. To wszystko jest dziełem Boga.”

Białystok, 27 IV 2020r,

WŻCH Magnificat