MSZA ŚW. W CZASIE PANDEMII

W niedzielę 26 kwietnia 2020 radosną pieśnią "Oto jest dzień, który dał nam Pan..." rozpoczęliśmy zaplanowaną dużo wcześniej Mszę św., odprawianą przez naszego Jezuitę o. Pawła Buckiego w intencji WŻCH i naszych Rodzin oraz przyjaciół. Takie Eucharystie stały się już wspólnotową tradycją i zwykle mają miejsce w DJ na ul. Południowej raz w miesiącu. W obecnej sytuacji ogólnego zagrożenia koronawirusem, nie byłoby to możliwe. Dzięki dobrej woli o. Pawła Msza św. została odprawiona przez Niego w parafii Jezuitów w Dolinie Cisów w Wasilkowie, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Uczestniczyło w niej ok. 20 osób, czyli tyle, na ile pozwalają możliwości powierzchniowe kaplicy i by to było zgodne z obecnymi wymogami. Sytuacja społecznej kwarantanny i powszechnej izolacji zmienia wiele rzeczy - ale nie zwalnia nas z bycia we wspólnocie. Stąd też nasze pragnienie, aby szczególnie w tym trudnym czasie być razem i trwać na wspólnej modlitwie w jednej intencji, zwłaszcza teraz, kiedy pojawiły się już nowe możliwości, w związku ze złagodzeniem obostrzeń. To rodzi w nas przekonanie, że pozostajemy wspólnotą, pogłębiamy więzi między sobą oraz jesteśmy bliżej Jezusa, który nas tam wszystkich zgromadził  i ma to wielki sens, "bo, gdzie dwaj lub trzech gromadzi się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich". To doświadczenie pogłębiła jeszcze komunia św. "na rękę", która dla niektórych z nas była nowym i zarazem bardzo dużym przeżyciem (moim też). Piękna homilia o. Pawła dotycząca Fragmentu Ewangelii  Łk 24, 13-35 pozwoliła nam poczuć się jak uczniowie Pana w drodze do Emaus. Analizując poszczególne etapy ich drogi, nawiązywał do naszych osobistych doświadczeń w poszukiwaniu Boga poprzez praktykowanie ignacjańskiej metody modlitwy i życia tą duchowością. Niech radosne Alleluja, które wybrzmiało w pieśni na zakończenie naszej wspólnotowej Eucharystii da nam nadzieję i czyni nasze serca silne i otwarte na dary Zmartwychwstałego, aby z odwagą nieść Go naszym braciom.

 Białystok 29.04 .2020                                                                                         Marzena