NAJCZULSZA MATKA

W „Dniu Matki”, przypadającym w miesiącu maju, szczególnie Tobie poświęconym, chcę Ci powiedzieć moja niebiańska Mamo kilka słów:

 Byłaś cicha, pokorna, piękna, żyłaś  prosto, zwyczajnie jak my.  

Wypowiedziane przez Ciebie godnie i pokornie – TAK - stało się początkiem Nowego Przymierza. Dzięki temu i ja  mogę dzisiaj, z wielką radością i nadzieją, modlić się do Ciebie różańcem świętym: „Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna...”. Są to moje słowa kierowane do Ciebie na „dzień dobry”, „dobranoc” i w innych porach dnia. 

W tym roku w maju nie odwiedzimy Ciebie tradycyjnie wspólnotowo w Twoim Sanktuarium w Różanymstoku z powodu pandemii. Ty to rozumiesz, bo Ty wszystko wiesz, znasz nasze pragnienia i swoim czułym sercem pocieszasz i ogarniasz  każdego z nas. Powierzamy Ci swoje radości i troski – tam gdzie jesteśmy, a Ty zanosisz je Bogu „połączone w różaniec”.

 Maryjo! Całe pokolenia Polaków uciekały  się do Ciebie  obrawszy Cię za swoją Patronkę. Byłaś z naszymi jeńcami w Kozielsku, z żołnierzami pod Monte Cassino, Narwikiem, Tobrukiem i na innych polach bitew. Każdego z nich  przytulałaś jak swojego syna, a oni czuli Twoją matczyną obecność i lżej im było umierać w Twoich ramionach.

Przykładem całkowitego zawierzenia się Tobie, a autorytetem dla nas, stał się: św. Jan Paweł II, czy też  kardynał Stefan Wyszyński, który ofiarował siebie i cały naród Bogurodzicy. Św. Jan Paweł II powtarzał „ Cały jestem Twój Maryjo” ( Totus Tuus).  My jako wspólnota oddajemy się w Twoją matczyną opiekę. Bądź naszą Matką i Wychowawczynią.                     

                                                                    Białystok, 26. 05. 2020r., Mirka ( Wspólnota „św. Ignacy”)