DRODZY WŻCH-OWICZE!

Rozpoczął się czerwiec, miesiąc szczególnie  poświęcony czci Serca Jezusowego.

Nasz codzienny apostolat powinien być spełniany w duchu cichego i pokornego Serca Zbawiciela, a wierny apostoł nie powinien zrażać się niepowodzeniami, lecz dzielnie spełniać dzieło Boże i trudzić się dla chwały Boga.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku Magnificat podejmuje inicjatywę pt. „Uczyń serca nasze według Serca Twego”, której celem jest budowanie jedności oraz powierzenie losu wspólnoty, jak i poszczególnych jej członków Sercu Jezusowemu – „Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego”  https://wzchbialystok.pl/index.php/aktualnosci/565-jeden-za-wszystkich

Każdego czerwcowego dnia, jedna osoba reprezentująca wszystkich członków naszej wspólnoty, ofiaruje czerwoną różę Panu Jezusowi, jako wyraz oddania Jemu naszych serc, by On je uczynił według Serca Swego. 

Jak wziąć udział w tej inicjatywie?     

1) należy wpisać się na konkretny dzień (dni) czerwca (lista u koordynatora wspólnoty podstawowej).

2) tego dnia od świtu do nocy uczynić modlitwą swego serca wezwanie:

     „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”

3) udać się z czerwoną różą do kaplicy w Dolinie Cisów i przed nabożeństwem czerwcowym ofiarować ją Panu Jezusowi wkładając do wazonu stojącego przed figurą NSPJ, następnie podczas nabożeństwa czerwcowego oraz Eucharystii modlić się żarliwie w w/w intencji.

4) złożyć swój podpis na specjalnej liście wyłożonej w kaplicy w Dolinie Cisów, aby zaświadczyć, że spełniło się to, co się wcześniej obiecało.

  

Niech Serce Jezusa, które jest Królem i zjednoczeniem serc, połączy nas wszystkich w jednym Kościele, zrodzonym z rany Jego boku. Oby rychło nastał czas, gdy Lud Boży zjednoczy się przy tym Sercu na wzór chrześcijan z Dziejów Apostolskich, którzy mieli jedno serce – Serce samego Zbawiciela.

       Serdecznie zapraszamy

                                                                                               

                                                      Białystok, 28V2020r.,  Rada Lokalna Białostockiej WŻCH Magnificat