MODLITWA ROKU IGNACJAŃSKIEGO

Oficjalna modlitwa Roku Ignacjańskiego 2021-2022 do odmawiania i medytowania indywidualnie i we wspólnocie, umieszczona na odwrocie okolicznościowego obrazka, przedstawiającego Chrystusa powierzającego Ignacemu misję pod Sztandarem Krzyża autorstwa Andrea Pozzo (Chiesa del Gesu, Roma), wydanego przez jezuitów z okazji 500 rocznicy nawrócenia Ignacego Loyoli.

MODLITWA ROKU IGNACJAŃSKIEGO

Miłujący Boże, wspominając nawrócenie świętego Ignacego, przychodzimy do Ciebie, aby prosić o szczególną łaskę w rocznicę tego wydarzenia. Wspominamy bitwę pod Pampeluną i odwagę Ignacego, jego obojętność na zagrożenia i zdolność do tworzenia więzi ze swoimi towarzyszami. Wspominamy Jego rany; jego niespełnione marzenia; jego widoczne porażki; słabość jego zdrowia; jego powrót do Loyoli i długie dni duchowych poszukiwań własnej drogi życia, aby w końcu powierzyć się Tobie, idąc za Twoim głosem, docierającym do niego poprzez lektury;  jego sny; jego modlitwy; jego wyobraźnię… Wspominamy podróż Ignacego do Manrezy; jego wewnętrzne zmagania; jego pragnienie, aby dotrzeć do innych i pomagać duszom doświadczyć pocieszenia, którego źródłem jest Twój zmartwychwstały Syn. Prosimy Cię, Panie, abyś i dziś odnowił w nas ducha Ignacego. Obdarzaj nas coraz bardziej jego zdolnością całkowitego zaufania Duchowi Świętemu, wiernego podążania za Nim, nie idąc naprzód, ani pozostając w tyle. Spraw, abyśmy posiedli Jego umiejętność rozeznania; jego odwagę; jego wrażliwość; jego zdolność znajdowania towarzyszy; jego otwartość na młodych ludzi i jego pragnienie, aby dzielić się z nimi zdobytą mądrością. Pozwól nam zaczerpnąć z jego odwagi, aby iść naprzód, nawet jeśli czasami oznacza to popełnianie błędów. Daj nam, Panie, żarliwą apostolską gorliwość i miłość do tego pięknego, ale zranionego świata. Pomóż nam, Panie, odrywać się od naszych ciasnych poglądów, zachować wolność w stosunku do naszych pomysłów, uprzedzeń i naszych wyobrażeń o sobie, o innych, o świecie i patrzeć na wszystko nowym spojrzeniem. Pomóż nam żyć coraz głębiej charyzmatem ignacjańskim, który widzi wszystko nowe w Chrystusie; widzi Cię w działaniu, nawet w ciemności i cierpieniu. Niech ten Rok Ignacjański pomoże nam lepiej poznać Chrystusa ubogiego i pokornego, kochać Go coraz bardziej miłością braterską i wierniej podążać za Nim. Prosimy Cię Boże, niech wstawiennictwo Matki Bożej Patronki Dobrej Drogi, pomoże nam podążać za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, a wkładając naszą dłoń w Jego rękę wychodzić każdego dnia ku światu ze świadomością przygody, miłością i nadzieją. Amen.

Tłumaczenie z języka włoskiego: o. Henryk Droździel SJ, Rzym, 24.5.2021
Materiały Roku Ignacjańskiego na stronie Kurii Generalnej jezuitów:
#ignatius500
www.ignatius500.global