Z ŻYCIA WAKACYJNEGO WSPÓLNOTY

Dnia 04 lipca 2021 odbyła się prymicja ks. Łukasza Wysockiego SJ (26 czerwca 2021 r. przyjął Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu). Ks. Łukasz przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję asystenta kościelnego naszej białostockiej Wspólnoty, stąd też licznie zgromadziliśmy się w Kaplicy w Dolinie Cisów. Uczestnicząc w Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za jego powołanie do TJ, jak też prosiliśmy o wszelkie łaski na rozeznanej zakonnej drodze. Po Eucharystii i po otrzymaniu specjalnego błogosławieństwa od ks. Łukasza świętowaliśmy dalej na placu przed kaplicą przy różnych „słodkościach”. Była to dobra okazja do spotkania, dialogu i radowania się tym wydarzeniem.

Dnia 1 sierpnia 2021 spotkaliśmy się na Uroczystości św. Ignacego Loyoli w parafii jezuickiej św. Stanisława Kostki. Postać św. Ignacego dla członków WŻCh jest bliska (Patron Wspólnoty), stąd też liczna obecność u ojców jezuitów i czynne zaangażowanie w przebieg Uroczystości. Współpracując z parafianami za pośrednictwem Sylwii Sz. zatroszczyliśmy się o liturgię oraz organizację festynu. Podczas festynu były różne łakocie do spożycia, zawody i konkursy m.in. malowanie portretu św. Ignacego przez najmniejszych parafian. Na uroczystości ucieszyła wszystkich obecność Prowincjała o. Tomasza Ortmana SJ, który w wygłoszonej homilii ukazał rzeczywistość w jakiej żył św. Ignacy, z czym się zmierzał, jak się nawrócił i jakie podejmował decyzje.

Miesiąc sierpień był czasem PIELGRZYMKOWO - WYPOCZYNKOWYM. Tym razem pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce zorganizowanej przez Marzenę Z. i zostaliśmy zaproszeni przez Teresę S. do Sanktuarium w Różanymstoku. Po drodze zatrzymywaliśmy się i spędziliśmy czas na spływie kajakowym na rzece Krutynia, w Mrągowie byliśmy na koncercie i pływaliśmy w pobliskim jeziorze w Świętej Lipce. Kto miał czas i chęci mógł odpocząć i spotkać się z innymi członkami Wspólnoty przy ognisku w Grabówce.

Odpowiedzialni za Wspólnotę: koordynatorzy i animatorzy, uczestniczyli w Ogólnopolskim Letnim Seminarium pt.: Apostolstwo: rozeznanie - decyzje – działanie, które odbyło się w Konstancinie - Jeziorna, w dniach 12-15 VIII 2021. Seminarium przebiegało metodą hybrydową. Z Białegostoku stacjonarnie uczestniczyło 7 osób, a online 2 osoby. Byliśmy odpowiedzialni za piątkową liturgię, przedstawialiśmy wyniki pracy poszczególnych grup dzielenia, a Jola Ż-G (członek RW) prowadziła Blok II Seminarium.

Stała formacja w prowadzeniu życia duchowego jest ważna, stąd potrzebujemy ciągłego uczestniczenia w Rekolekcjach Ignacjańskich w milczeniu w domach jezuickich. Stabilna sytuacja epidemiczna i czas wakacji sprawił, że w dużej liczbie braliśmy w nich udział.

Białystok, 09.09.2021, Jola Żero - Grochowska

 

 
Fot. J-Ż G