SEMINARIUM LETNIE 2021

W dniach 12-15 sierpnia w Konstancinie-Jeziorna uczestniczyliśmy już po raz kolejny w Seminarium letnim, tym razem w systemie hybrydowym. Zebrała się nas spora grupa, bo kilkadziesiąt osób, głównie odpowiedzialnych za wspólnoty podstawowe i lokalne oraz krajową. W Seminarium, oprócz naszego Asystenta kościelnego o. Leszka Mądrzyka SJ, brał udział także nasz nowy wice Asystent o. Mirosław Bożek SJ z Prowincji Południowej. Tematem przewodnim było APOSTOLSTWO: rozeznanie - decyzje - działanie, które jest naszym charyzmatem. Omawialiśmy zarówno apostolstwo indywidualne - styl życia - charakteryzujący członków WŻCh, jak i apostolstwo wspólnotowe, do wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty. Warunkiem niesienia Dobrej Nowiny światu jest nasza wewnętrzna siła, a zatem oba kierunki apostolstwa są ważne, bo wzmacniają wspólnotę, a także budzą w nas wzajemną odpowiedzialność. Próbowaliśmy też znaleźć odpowiedź na pytanie, co dla nas znaczy Kochać i Służyć we wszystkim. Odkrywaliśmy też na nowo niezwykle ważny proces w naszej wspólnocie ROZEZNANIE - POSŁANIE - WSPIERANIE - REWIZJA. Podczas Seminarium nie zabrakło też chwil na wspólne rozmowy przy kawie oraz spacer po malowniczej okolicy. Był to dla nas bardzo owocny czas wspólnej modlitwy, wymiany wzajemnych doświadczeń i radowania się sobą.

Białystok, 05.09.2021, Marzena Olendzka

Fot. J Ż-G