PRYMAS TYSIĄCLECIA I MAGNIFICAT

W niedzielę, dnia 12 września 2021 roku, we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi i w rocznicę wielkiego zwycięstwa króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem, delegat papieża Franciszka odczytał w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, akt beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Czackiej.

W ramach rytu ogłoszenia nowych błogosławionych, wniesiono i ustawiono w pobliżu ołtarza ich relikwie. Relikwią bł. Prymasa Tysiąclecia był odręczny zapis aktu osobistego powierzenia się Matce Bożej w macierzyńską niewolę, powstały w Stoczku, a dokonany 8 grudnia 1953 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przed obrazem Świętej Rodziny. Prymas do tej Uroczystości i do zawierzenia przygotował się przez specjalne trzydniowe rekolekcje. W swoich wspomnieniach tak napisał: „oddałem się dziś przez ręce mojej Najlepszej Matki w całkowita niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła”.

„Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczało by czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej Chwale Boga, w czasie i w wieczności. Pragnę przez Ciebie, Z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo! Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen."

Odwiedziliśmy Stoczek w naszych wakacyjnych wojażach w dniach 11-12 czerwca 2016 r. Byliśmy w pokojach, w których mieszkał, modlił się i pisał. Widzieliśmy biurko na którym prawdopodobnie napisał swój akt zawierzenia. Chodziliśmy po ogrodzie/parku przyklasztornym, który za jego pobytu był wysoko ogrodzony parkanem z desek i obsadzony strażnikami. Byliśmy w kościele klasztornym przed obrazem Królowej Pokoju, przed którym wielokrotnie klękał kardynał Prymas „ten, który postawił wszystko na Maryję” już po uwolnieniu z więzienia. Może warto będzie się tam wybrać jeszcze raz. Może na rekolekcje?

Białystok, 14.09.2021, WŻCh Magnificat

PS. Więcej informacji na ten temat w artykule: „W krainie tysiąca zakrętów” na tej stronie.