U MATECZKI JASNOGÓRSKIEJ
Dnia 28.III.2022 r. Sylwia i ja, Basia oraz ks. Sławek z parafii św. Wojciecha w Białymstoku...

Czytaj więcej...

PRZYMIERZE W BIAŁOSTOCKIEJ WŻCH
Rzekła Maryja do anioła: „Fiat! - Niech mi się stanie!”. Postawa gotowości do pełnienia woli Bożej...

Czytaj więcej...

ZWIASTOWANIE MARYI – MEDYTACJA
W przeszłości wiara była przeżywana z dużą prostotą i głębią: często wyrażała się przysłowiami...

Czytaj więcej...

ZWIĄZKI WŻCH Z MARYJĄ
Wspólnota WŻCh poprzez Sodalicje Mariańskie, które w dawnej formie ciągle jeszcze istnieją...

Czytaj więcej...

PIELGRZYMKA DO ŚW. JÓZEFA
Pomimo, że to Matka Boża jest patronką Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku...

Czytaj więcej...

NIE ZDEJMĘ KRZYŻA
W marcowym numerze Drogi Miłosierdzia (3/2022, s. 25-27) możemy przeczytać artykuł Teresy Siwickiej...

Czytaj więcej...

LAURENTIUS NICOLAI NILSSONN
aurentius Nicolai Nielssønn (1538-1622) zwany Klosterlasse lub „Norvegus” jest najbardziej znanym norweskim jezuitą...

Czytaj więcej...

400. ROCZNICA KANONIZACJI ŚW. IGNACEGO LOYOLI
Dnia 12 marca 2022 roku przypada 400. rocznica kanonizacji świętych jezuitów...

Czytaj więcej...