JEZUICKI MĘCZENNIK Z JAŁÓWKI
Podróż białostockiej WŻCh do Jałówki (patrz: artykuł „WŻCh z wizytą w Jałówce”) miała jeszcze...

Czytaj więcej...

WŻCH Z WIZYTĄ W JAŁÓWCE
Jałówka to bardzo rozległa, ale niewielka parafia w pobliżu granicy z Białorusią, nieco na południe od Bobrownik...

Czytaj więcej...

LIST KALISKIEJ WŻCH
Ojcze Asystencie Andrzeju, Ojcze Henryku i drodzy naszemu sercu wspólnotowicze i przyjaciele Kaliskiej WŻCh...

Czytaj więcej...

Pustelnia w mieście - listopad
czyli pół dnia skupienia dla zabieganych, ze Słowem Bożym i w ciszy
Kliknij tu, by zobaczyć.

ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Stanisław był ambitny (w dobrym tego słowa znaczeniu), cechowała go zdrowa pobożność. Nie był „buntownikiem”...

Czytaj więcej...

JAK PISAĆ?
Spontanicznie można napisać dobry tekst raz, może dwa razy, ale nie więcej. Pisanie ma swoje tajniki...

Czytaj więcej...

DODAJĄC SKRZYDEŁ
W Ewangelii wg. św. Mateusza w 15 rozdziale Jezus obiecuje, że otrzymamy „wszystko”. Dalsza lektura ujawnia, że...

Czytaj więcej...

DOBRY KLER
Film „Kler” nie pomoże w jakimkolwiek oczyszczeniu. Za to pomoże wtłaczać do głów skojarzenia: ksiądz – złodziej

Czytaj więcej...