Antonio Betancor SJ

 

PODĄŻAJĄC DROGĄ PIELGRZYMA 

Propozycja 36 spotkań dla grup młodzieżowych i studenckich opartych na doświadczeniach życia św. Ignacego Loyoli[1]

Wprowadzenie

Opracowanie powstało z myślą o tych, którzy pragną poznać drogę wiary św. Ignacego z Loyoli i zastanowić się nad własnym życiem. Jest to adaptacja książki Antonio Betancor SJ Podążając drogą Pielgrzyma. Rozważania te były pomocne dla wielu uczestników Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, dlatego zdecydowaliśmy się je upowszechnić.

Całość składa się z 36 tematów, z których każdy obejmuje: fragment z autobiografii Ignacego i krótki komentarz, pytania do refleksji nad swoim życiem oraz odpowiednio dobrany fragment z Pisma Świętego i Pism Ignacego.

Najlepiej będzie rozważać jeden temat tygodniowo, dzieląc się na spotkaniu grupy własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Dobór tematów i metodę pracy określa animator uwzględniając sytuację uczestników grupy.

Skorzystajmy więc z zachęty do przeżycia podanych treści. Jest to okazja do przebycia razem ze św. Ignacym drogi głębokich doświadczeń poczynając od młodości, poprzez prawdziwe nawrócenie i coraz głębsze przeżywanie spraw Bożych we własnym życiu. Mamy nadzieję, że treści te staną się zachętą do refleksji nad współpracą z Bogiem w naszej codzienności oraz pomogą w coraz pełniejszej integracji wiary z życiem.

 


[1]Publikację opracowała Ewa Poleszak na podstawie tłumaczenia Andrzeja Polasika SJ. Publikacja Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Adres Redakcji: ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa. Redakcja: Krystyna Bolewska, Adam Schulz SJ