MEDYTACJA  OJCA  SERAFINA  Z  GÓRY  ATHOS


Kiedy się modlisz, bądź jak góra
nieruchomo osadzona w ciszy.
Jej myśli zakorzenione są w wieczności.
Nie rób niczego, siedź, bądź,
          a poznasz owoce płynące z modlitwy.
 
Kiedy się modlisz, bądź jak kwiat
zawsze skierowany ku słońcu.
Jego łodyga, jak kręgosłup, zawsze jest prosta.
Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez lęku,
           a nie zabraknie ci światła w drodze.
 
Kiedy się modlisz, bądź jak ocean
w swej głębi zawsze nieporuszony.
Jego fale przypływają i odpływają.
Bądź spokojny w swym wnętrzu,
            a złe myśli same odejdą.
 
Kiedy się modlisz, pamiętaj o oddechu,
dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą.
Od Boga pochodzi i do Boga wraca.
Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia,
            a nic od Dawcy Życia cię nie odłączy.
 
Kiedy się modlisz, bądź jak ptak
śpiewający bez wytchnienia przed obliczem Stwórcy.
Jego pieśń wznosi się jak dym kadzidła.
Niech twoja modlitwa będzie jak gruchanie gołębia,
            a nie poddasz się nigdy zniechęceniu.
 
Kiedy się modlisz, bądź jak Abraham
składający syna w ofierze.
Był to znak, że gotów jest oddać wszystko.
I ty pozostaw wszystko,
            a w opuszczeniu Bóg napełni cię swą obecnością.
 
Kiedy się modlisz, to Jezus
modli się w tobie do Ojca w Duchu.
Jesteś niesiony żarem Jego miłości.
Bądź jak rzeka służąca każdemu,
            a przyjdzie czas, że przemienisz się w Miłość.
 
Każda góra uczy sensu wieczności,
każdy kwiat, gdy więdnie, uczy sensu przemijania.
Ocean uczy pokoju wśród przeciwności,
            a miłość uczy zawsze Miłości.
 
(tekst:  o. Jan Bereza OSB)