Jezu, pełna i doskonała dobroci - zmiłuj się nad nami
Jezu, nieskończona miłości - zmiłuj się nad nami

Rozpaleni miłością. Modlitwy z jezuitami”

Wyd. WAM Kraków2003, s. 122-124

 

IGNACJAŃSKA   LITANIA  IMION  JEZUSA

 

Jezu, Synu Dziewicy   -    zmiłuj się nad nami

Jezu, nasz Panie i Stwórco...

Jezu, odwieczny Panie wszystkich rzeczy...

Jezu, któryś nas stworzył i odkupił...

Jezu, który będziesz naszym wiecznym sędzią...

Jezu, Boski majestacie...

Jezu, pełna i doskonała dobroci...

Jezu, nieskończona miłości...

Jezu, nasz dobrotliwy Panie...

Jezu, nieskończona mądrości...

Jezu, pierwszy dawco i źródło wszelkiego błogosławieństwa...

Jezu, dawco wszystkich darów...

Jezu, nasza doskonałości i wieczna dobroci...

Jezu, nasze zbawienie...

Jezu, nasza pomocy i wspomożenie...

Jezu, nasz pośredniku...

Jezu, mocy Boża...

Jezu, nasz najlepszy przewodniku i Panie...

Jezu, nasz pokorny towarzyszu w pielgrzymowaniu...

Jezu, wspaniały i kochany...

Jezu, biedny i ubogi...

Jezu, posłuszny dla naszego zbawienia...

Jezu, pogrążony w bólu...

Jezu, przytłoczony boleścią i żalem...

Jezu, obnażony na krzyżu...

Jezu, który chciałeś być wydany, aby nas zbawić...

Jezu, który wybrałeś bolesną śmierć, aby obdarzyć nas życiem wiecznym...

Jezu, obecny w chwale...

Jezu, pełny szczęścia i radości...

Jezu, nasz pocieszycielu...

Jezu, nasz pokoju...

Jezu, nasza radości...

Jezu, nasza nadziejo...

Jezu, nasze życie...

Jezu, nasza najwspanialsza nagrodo...

Jezu, prawdziwe życie świata...

Jezu, nasz wzorze i przewodniku...

Jezu, głowo Twego Ciała – Kościoła...

Jezu, oblubieńcze Kościoła – Twojej małżonki...

Jezu, Twój Ojciec przyłączył nas do Ciebie...

Jezu, naszą nadzieję zakotwiczyliśmy w Tobie...

Jezu, pobudź nasze serca, aby naśladowały Cię w całkowitym ubóstwie...

Jezu, pomóż nam spełniać wolę Najświętszej Trójcy...

Jezu, niech Najświętsza Trójca przyczyni się do naszej jedności...

 

Błogosławione bądź Imię Jezusowe, teraz i na wieki. Amen.