Dzielenie się duchowością ignacjańską przez organizację rekolekcji ignacjańskich internetowo – radiowych w życiu codziennym

Rekolekcje w Białymstoku wspólnota organizuje wraz z ojcami jezuitami od 2013 roku. W ich przebiegu również współpracują przyjaciele wżch, ale też inne organizacje kościelne. Rekolekcje są przeznaczone dla ludzi, którzy nie mogą wyjechać z różnych przyczyn do domów rekolekcyjnych, a mają pragnienie pogłębić relacje z Panem Bogiem. Trwają one cztery tygodnie i są wymagające od rekolektanta, a mimo to cieszą się wielkim zainteresowaniem. Rekolekcje wymagają solidnego przygotowania, stąd też, wspierani przez jezuitów, członkowie wspólnoty bardzo wcześnie zaczynają je organizować,                                                               jednocześnie dbając o własną pogłębioną formację.


Formacja dla kierowników/towarzyszy duchowych

W ramach przygotowań osób towarzyszących do rekolekcji w życiu codziennym organizujemy warsztaty duchowo-psychologiczne prowadzone przez ojców jezuitów wraz z zaproszonymi gośćmi. Kierownik/towarzysz duchowy to bardzo odpowiedzialna funkcja w rekolekcjach ignacjańskich, które są wyjątkowe i specyficzne, stąd też tematów do poznania np. Ćwiczenia Duchowne wg św. Ignacego Loyoli, treści do przećwiczenia i przedyskutowania jest bardzo dużo.


Modlitwa Wstawiennicza

Mamy coraz więcej zadań, pracy i nowych wyzwań ewangelizacyjnych. Z pragnienia serca grupa osób włączyła do swojej codziennej modlitwy intencje dzieł misyjnych i apostolskich naszej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego i Towarzystwa Jezusowego. Świadomie podjęta modlitwa wstawiennicza w tym konkretnym celu bardzo nas łączy – doświadczamy daru jedności.


Troska o Dom Jezuitów

Od 2014 roku cieszymy się z nieruchomości zakupionej przez Towarzystwo Jezusowe w Białymstoku na ulicy Południowej 31. Spotykamy się tam chętnie i czujemy się zobowiązani utrzymywać ją w czystości i należytym porządku. Z wielkim zapałem podejmujemy się pracy, np. planujemy, sadzimy, pielęgnujemy kwiaty i krzewy. Kończymy wspólną pracę posiłkiem i modlitwą. Dbanie o posiadłość jezuitów rozwija i łączy całą wspólnotę. Jest to nasze                                                          apostolstwo.


MAGIS 2016

Magis - dawać, a nie liczyć.
[LINK]


Troska o najuboższych

Z potrzeby serca z zatroskaniem o najuboższych i najsłabszych, włączyliśmy się w program „Adopcja na odległość”. Zaadoptowaliśmy wiele dzieci z różnych ubogich krajów, m.in.: Kamerunu, Rwandy, Kazachstanu, Kirgizji… itd., wspierając je materialnie i duchowo. Również otoczyliśmy modlitwą ich rodziny, a szczególnie ich opiekunów - misjonarki i ojców misjonarzy.