Wspomnienia z Magis 2016

Celem tego filmu jest wyrażenie wdzięczności wszystkim osobom zaangażowanym w różny sposób w realizację programu Magis 2016 w Supraślu i włączenie się w Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

 

WŻCH35Białystok

02.11.2017