Wszystkich Świętych Jezuitów

W pierwszy dzień listopada przypada wielka ogólnokościelna uroczystość Wszystkich Świętych. Również w tym miesiącu, a dokładnie 5 listopada każdego roku, jezuici we własnych wspólnotach zakonnych, świętują tę uroczystość wspominając błogosławionych i świętych Towarzystwa Jezusowego.

Oficjalnie ogłoszonych świętych i błogosławionych jezuitów na świecie jest ponad dwustu, w tym 52 świętych (z tego ponad trzydziestu męczenników).

W aktualnie trwających procesach beatyfikacyjnych jest kilkunastu jezuitów z Polski, ofiar II Wojny Światowej. Stwierdzenie heroiczności cnót kolejnych kilkudziesięciu jezuitów z całego świata można by zacząć natychmiast. Świętość rzesz innych pozostanie znana Panu Bogu i wspólnotom, którym posługiwali.

Poniżej znajduje się aktualna lista bardziej znanych świętych jezuitów ułożona w postaci litanii ukazująca ich nazwiska i imiona, miejsce oraz charakter ich posługi, czyli różnorodność dróg do świętości. Jest to poszerzona wersja litanii, którą odmawiali jezuici uwięzieni w obozie koncentracyjnym w Dachau.

 

       6.11. 2017

opr. Leonardo

 

Na zdjęciach: Św. Ignacy i inni święci jezuici u stóp Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Freski znajdują się w kaplicy bocznej sanktuarium w Świętej Lipce. Foto: Archiwum własne.

 

Litania do Wszystkich Świętych i Błogosławionych T. J.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo i Matko Towarzystwa Jezusowego,

Święty Ojcze Ignacy, Założycielu Towarzystwa Jezusowego,

Święty Franciszku Ksawery, Patronie Misji,

Święty Piotrze Favre, pierwszy Towarzyszu Ignacego i uległy sługo wobec Boskiego Majestatu,

Święty Franciszku Borgiaszu, trzeci Przełożony Generalny,

Święty Stanisławie Kostko, Patronie wszystkich nowicjuszy,

Święci Edmundzie Campion, Mikołaju Owen i towarzysze męczennicy w Anglii,

Święty Alojzy Gonzago, Patronie młodzieży zakonnej studiującej teologię,

Święci Pawle Miki, Jakubie Kisai i Janie z Goto, męczennicy w Japonii,

Święty Piotrze Kanizy, Apostole Niemiec,

Święty Robercie Bellarmino, Doktorze Kościoła,

Święty Janie Berchmansie, Patronie młodzieży zakonnej studiującej filozofię,

Święty Janie Ogilvie, męczenniku w Szkocji,

Święci Bernardzie Realino, Janie Franciszku Regis i Franciszku de Geronimo, apostołowie przez głoszenie misji dla ludu,

Święty Alfonsie Rodriguezie, Patronie braci zakonnych,

Święty Józefie Anchieta, apostole w Brazylii,

Święci Janie de Brebeuf, Izaaku Jogues, Renato Goupil, Janie de la Lande i Towarzysze, męczennicy w Kanadzie,

Święty Albercie Hurtado, Apostole Chile,

Święci Leonie Ignacy Mangin i Towarzysze, męczennicy w Chinach,

Święty Rochu Gonzales i Towarzysze, męczennicy w Paragwaju,

Święty Piotrze Klawerze, obrońco niewolników i opiekunie trędowatych,

Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku w Polsce,

Święty Janie de Brito, męczenniku w Indiach,

Święty Józefie Pignatelli, wierny opiekunie Naszych w czasie wygnania,

Święty Klaudiuszu la Colombiere, apostole nabożeństwa do Serca Bożego,

Święci Melchiorze Grodziecki i Stefanie Pongracz, męczennicy w Koszycach,

Święty Józefie Rubio, apostole Madrytu,

Święty Jakubie Berthieu, męczenniku na Madagaskarze,

Wszyscy Święci Towarzystwa Jezusowego,

Błogosławieni Ignacy de Azvedo i Towarzysze, męczennicy w drodze do Brazylii,

Błogosławieni Tomaszu Woodhouse, Raulu Ashlej i Towarzysze, męczennicy w Anglii,

Błogosławieni Rudolfie Acquaviva, Franciszku Aranha i Towarzysze, męczennicy w Indiach,

Błogosławieni Jakubie Sales i Wilhelmie Saultemouche,męczennicy Eucharystii we Francji,

Błogosławieni Franciszku Pacheco i Towarzysze, męczennicy w Japonii,

Błogosławieni Karolu Spinola, Sebastianie Kimura i Towarzysze, męczennicy w Japonii,

Błogosławiony Dominiku Collins, męczenniku w Irlandii,

Błogosławiony Jakubie de San Vitores, męczenniku na Filipinach,

Błogosławieni Julianie Maunoir i Antoni Baldinucci, gorliwi głosiciele Ewangelii Chrystusa przez misje dla ludu,

Błogosławieni Jakubie Bonnaud i Towarzysze, męczennicy we Francji,

Błogosławiony Janie Beyzymie, posługujący trędowatym na Madagaskarze,

Błogosławiony Augustynie Michale Pro, męczenniku za Chrystusa Króla w Meksyku,

Błogosławiony Franciszku Garate, pokorny furtianie, znajdujący Pana Boga we wszystkich stworzeniach,

Błogosławiony Janie Sullivan, gorliwy zakonniku i oddany duszpasterzu w Irlandii,

Błogosławiony Rupercie Meyer, odważny obrońco prawdy i sprawiedliwości w czasie totalitaryzmu hitlerowskiego,

Błogosławiony Tomaszu Sitjar i Towarzysze, męczennicy Chrystusa w Walencji,

Błogosławiony Oscarze Romero, służący ubogim aż do oddania życia,

Wszyscy Błogosławieni Towarzystwa Jezusowego,

Ojcowie i Bracia, Scholastycy i Nowicjusze Towarzystwa Jezusowego, którzy poprzedziliście nas w wyznawaniu wiary,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

                Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas powołałeś, chociaż znasz nasze słabości, prowadź nas do zrealizowania w Towarzystwie Jezusowym, tego co zapoczątkowałeś w Świętym naszym Ojcu Ignacym i tylu Świętych i Błogosławionych naszych Współbraciach. Prosimy udziel nam łaski, abyśmy umieli wiernie walczyć pod Sztandarem Krzyża dla większej Twojej chwały i zbawienia naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.