Biblia, wspólnota, charyzmaty

W święto św. Franciszka Salezego, 24 stycznia br., gościliśmy w Domu Jezuitów o. Wojciecha Żmudzińskiego SJ - teologa biblijnego i pedagoga, dyrektora Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe w Warszawie. W godzinnej konferencji, jezuita, omówił nam obraz charyzmatów znajdujących się w Piśmie świętym.

Wychodząc z 12 rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian przedstawił, co znaczy dla św. Pawła słowo charyzmat (manifestacja Ducha Świętego). Następnie krótko zanalizował najważniejsze z tych przejawów (łaski, charyzmaty, przejawy mocy, formy posługiwania), które w odniesieniu do wspólnoty uczniów w Koryncie Apostoł uważał za konieczne do omówienia (w pismach do innych odbiorców omawiał inne).

Na zakończenie o. Wojciech podkreślił, że Duch Święty manifestuje swoją obecność we wspólnocie. Niejako nie ma „interesu” objawiać się poza wspólnotą. Prowadzi ku budowaniu wspólnoty. Jest duchem jedności. We wspólnocie objawia obecnego i żywego Pan Jezusa. Duch Święty wybiera osoby, ale nie tylko, aby przez nie ukazać swoją obecność i moc. To On działa dając wszelkie dary: zrozumienie, poznanie, uzdrawianie…   

Po konferencji, jak to jest w naszej tradycji, podjęliśmy o. Wojciecha kolacją. Była ona okazją do kontynowania rozmowy oraz podjęcia innych tematów.

Rozstaliśmy się „syci” (ulubione biblijne określenie stanu zadowolenia) dziękując o. Żmudzińskiemu za przekazaną mądrość oraz sposób przekazu łączący mądrość z serdeczną łagodnością.

Mamy nadzieję, że szybko nadarzy się okazja, aby spotkać się znowu.

Poniżej zdjęcie ze spotkania i dedykacja od o. Wojciecha dla naszej Wspólnoty.

WŻCH35Białystok

25.01.2018