Ignacy Loyola w Tonie

Nie, to nie błąd w pisowni. Nie miało też być „w dobrym tonie”. Chodzi o rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym pt. „Pragnę Ciebie”, które trwały przez cztery tygodnie i zakończyły się w niedzielę 18 marca br. z udziałem bardzo dużej grupy osób. 

Do każdej edycji (w tym roku była to już szósta) przygotowujemy się bardzo starannie. Drukujemy piękne plakaty i ulotki, by dotarły przede wszystkim do wspólnot parafialnych. Dodatkowo zamieszczamy informacje na naszej stronie internetowej i Facebooku.W tym celu też nakręciliśmy amatorski filmik, w którym uczestnicy rekolekcji w poprzednich latach opowiadają o swoich doświadczeniach. O rekolekcjach informowała oficjalna strona internetowa Archidiecezji. Były także czytane ogłoszenia rozesłane przez Kurię Archidiecezji do parafii naszego miasta. „Drogi Miłosierdzia” zamieściły w dziale ogłoszeń plakat informacyjny. Nie wspomnę tu o naszych osobistych świadectwach i zachętach skierowanych do osób, które czuliśmy, że mogą owocnie z nich skorzystać.

Jednak największą reklamę rekolekcji zrobił film pt. „Ignacy Loyola”, wyświetlany tuż przed ich rozpoczęciem, pod koniec stycznia w kinie Ton. Zdaje się, że można go było obejrzeć jeszcze w ostatnią sobotę i niedzielę. Osoby, które go widziały, były pod wrażeniem mocy wiary i tego, co Pan może dokonać z człowiekiem, jeśli ten da mu się poprowadzić. Na zakończenie każdego seansu organizatorzy z własnej inicjatywy informowali widzów, że na miejscu, w Białymstoku, za kilkanaście dni mogą wziąć udział w Ćwiczeniach Duchowych w życiu codziennym, a nawet kupić przy wyjściu samą książeczkę Ćwiczeń.

Naszym zdaniem nie było w tym wszystkim przypadku ani zbiegu okoliczności. Święty Ignacy, który odprawiających rekolekcje rok temu nawiedził w swoich relikwiach (artykuł na tej stronie pt. „Jak św. Ignacy rekolektantów nawiedził”), i tym razem zadbał o ludzi szukających „magis” w swoim życiu. Zrobił to na swój hojny i nieoczekiwany sposób. Ostatecznie hojność i kreatywność to jego podpis.

WŻCH35Białystok

Białystok, 19.03.2018 r.