Droga - Świadectwo z rekolekcji

Już po raz trzeci „Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym” stały się dla mnie okazją do głębszego przeżywania okresu Wielkiego Postu. Hasło tegorocznych rekolekcji "Pragnę Ciebie" rozbudziło we mnie na nowo pragnienie spotykania się z Panem Bogiem w mojej codzienności, pragnienie pochylania się nad Księgą Słowa i pragnienie zasłuchania w Jego głos.

Pan Bóg w tym błogosławionym czasie ponownie dotknął mnie słowem DROGA, którą sama muszę wydeptywać, ale na której zawsze mogę spotkać Jego. Ta droga staje się dla mnie sposobnością do jednoczenia się z Nim. Pan Bóg bardzo dotknął mnie również na medytacji o krzewie winnym, w czasie której dał mi odczuć, jak bardzo udziela mi Swego życia i Swej miłości, jeżeli w Nim trwam, jak latorośl w winnym krzewie. Rozbudził we mnie pragnienie, by zdobywać się ciągle na trud owocowania, chęć ofiary i wierność Jemu (pomimo często niesprzyjających okoliczności), wytrwałość, a także ufność w to, że On wie lepiej. Jego niepojęta miłość staje się dla mnie zachętą, aby żyć tą miłością i jednoczyć się w niej z moimi braćmi w wierze, nie tylko w modlitwie, ale i w życiu. Mam nadzieję, że pragnienie życia w zjednoczeniu z Nim wyda owoce w stosownym czasie.

Marzena (Prewspólnota)

Białystok, 25.03.2018 r.