Manreza 2022 – Jubileusz Ignacjański

W rocznicę nawrócenia Ignacego, z okazji przypadającej w 2022 roku 500 rocznicy przybycia Ignacego Loyoli do Manrezy (nazwa spol­szczona), jezuici hiszpańscy już teraz zapraszają wszystkich, którym dro­ga jest duchowość ignacjańska do obchodów „Roku Jubileuszo­we­go – Manreza 2022”.

Manreza, hiszpańskie miasto w Katalonii, niedaleko Montserrat i Bar­ce­­­­lony, to szczególnie ważne miejsce na pielgrzymiej drodze Igna­cego. Spędził tu dziesięć miesięcy. Temu okresowi poświęcona jest więk­sza część jego wspomnień zawartych w „Autobiografii”. Tu miało miejsce kluczowe doświadczenie duchowe prowadzące do powstania „Ćwi­czeń Duchownych”.  Mając 62 lata powie o tym czasie, że nic co otrzymał w całym dotych­cza­so­wym życiu, nawet zebrane razem, nie równa się temu co otrzymał w owych miesiącach.

Manreza jest więc symbolem głębokiego doświadczenia mistycznego i tego co potem na płaszczyźnie duchowej, religijnej, społecznej i kulturowej wyniknie za sprawą działalności Ignacego i jego to­wa­rzy­szy.

Już teraz jezuici przewidują różne jubileuszowe inicjatywy w ramach projektu Manrez 2022: święto­wa­nie przybycia w historycznym centrum Manrezy (lipiec); cykl koncertów muzyki kontemplacyjnej; Man­re­za Forum 2022; konferencje poświęcona miastom przyszłości i wartościom ignacjańskim oraz piel­grzymkę z Manrezy do Montserrat. Ta ostatnia inicjatywa pokrywa się częściowo z tzw. „Drogą Igna­cego”. Jest to droga, która rozpoczyna się w Loyoli i prowadzi do Barcelony. Szlak ten przebył Igna­cy pie­szo zamierzając dotrzeć do Ziemi Świętej. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem inter­ne­­towym podanym poniżej. Warto już teraz zastanowić się, czy nie skorzystać z propozycji jezuitów hiszpańskich.

opr. Leonardo

Białystok, 07.08.2018 r.

 

Źródło: http://www.covamanresa.cat/en/jubilee-year-manresa-2022

oraz http://caminoignaciano.org/en