ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU - CANTO FINALE

Zakończenie Jubileuszu 35-lecia WŻCH w Białymstoku (rozpoczętego 30. 09. 2017) odbyło się w dniach 22-23.09.2018 - w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w roku obchodów 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, w roku XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, w 455 lat od powstania Sodalicji Mariańskich i 50 lat istnienia WŻCH, w 50 rocznicę koronacji obrazu MB Świętolipskiej, w 40 lat od wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, w 100 lecie praw wyborczych kobiet w Polsce, w Roku Zbigniewa Herberta i w roku, gdy jezuici nabyli ziemię w Wasilkowie na tworzenie ośrodka duszpasterskiego.

Uroczyste zakończenie - zgodnie z zamierzeniem - było świętowane kameralnie w środowisku Wspólnoty Rozpoczęcie Jubileuszu odbyło się z udziałem tylko kapłanów diecezjalnych, towarzyszących nam przez 35 lat. W obchodach centralnych uczestniczyli wszyscy związani z naszą Wspólnotą oraz zaproszeni członkowie wspólnot z Polski. Zakończeniem Jubileuszu była pielgrzymka do Kodnia, jak wcześniej planowaliśmy, ale odbyło się ono w Domu Jezuitów. Uznaliśmy, że lepiej będzie spotkać się spokojnie w większym gronie. Wybierając tę datę nie wiedzieliśmy, że w tym czasie papież Franciszek będzie tak blisko nas, bo na Litwie, ale pamiętaliśmy o Nim w modlitwach.

Dzień skupienia poprowadził nasz asystent w oparciu o Ewangelię Nawiedzenia. Medytacja w ciszy, poprzedzona przypomnieniem znaczenia wydarzenia, jakim była instytucja „jubileuszu” w ST i tego, jakie znaczenie ma w NT, oraz dłuższe wprowadzenia do medytowanych tekstów pozwoliły nam głębiej wejść w sens spotkania Maryi z Elżbietą, Jezusem z Janem oraz rozpoznać działanie Ducha Świętego w życiu naszej wspólnoty i nas samych. Rok Jubileuszowy był dla nas - tak to odczuwaliśmy i odczuwamy - czasem nawiedzenia przez Boga Trójjedynego, Maryję i św. Ignacego (przybycie relikwii do par. św. Wojciecha).

W osobnej medytacji pochyliliśmy się nad tekstem „Magnificat”. Ta medytacja ma dla nas szczególne znaczenie. Na rok przed Jubileuszem zaczęliśmy się zastanawiać nad nadaniem imienia Białostockiej Wspólnocie Lokalnej. W wyniku modlitwy i rozeznania wybraliśmy pierwsze słowo hymnu Maryi – Magnificat.

Nadanie (ogłoszenie) imienia albo, jak lubimy powtarzać, „chrzciny”, odbyło się w sobotę 22.09. 2018 na zakończenie Mszy Świętej. Przy zapalonych świecach został odczytany akt przyjęcia imienia (na zdjęciu świadectwo potwierdzające ten fakt), następnie odśpiewaliśmy hymn „Magnificat”, po czym każdy mógł złożyć podpis na „zaświadczeniu” o nadaniu imienia (i tym samym przejść do historii).  Zostało też ukazane oficjalne logo naszej wspólnoty (również na zdjęciu). Jest nim podobizna Matki Miłosierdzia (zwanej Matką Bożą z Tatiszczewa albo z Willesden Green) z obrazu w jezuickim ośrodku duszpasterskim w Londynie, otoczona dwoma rzędami napisów. Jeden wskazuje na imię Białostockiej Wspólnoty WŻCH, w drugim są słowa wyrażające modlitwę/pragnienie, by Kochać Jezusa sercem Maryi” i „Kochać Maryję sercem Jezusa”.

Radość wybrzmiewała w wypowiedziach uczestników skupienia w czasie podsumowania - radość z bliskości Boga, z otrzymanych od Niego darów, z owoców Jubileuszu, ze wspólnoty. Radość, która ma swoje zakorzenienie w Duchu Świętym.

Zamknięcie Roku Jubileuszowego i zdmuchnięcie jubileuszowej świecy nie jest dla nas końcem, ale początkiem. Początkiem nowego roku spotkań, życia naznaczonego ignacjańskim pragnieniem, by „kochać i służyć we wszystkim”. Dlatego drugi dzień skupienia, niedzielę, przeznaczyliśmy na zapoznanie się z przygotowanymi przez Radę Lokalną propozycjami celów pracy i różnych wydarzeń w roku duszpasterskim 2018/2019. Wchodzimy w ten nowy etap naszego życia i życia wspólnoty „w mocy Ducha Świętego”.

WŻCH35Białystok

Białystok, 24.09.2018 r.