MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

W jednym z ostatnich wystąpień uczestników trwającego Synodu na temat młodzieży, a wcześniej (dwa lata) konsultowane z młodzieżą w jego przygotowaniu, podkreślali wielkie pragnienie milczenia i kontemplacji. Jest to bardzo ważne stwierdzenie.

Milczenie jest niezbędne, jeśli słowo, które usłyszeliśmy ma objawić nam to, co niesie. Słowo Boże niesie nie tylko informację, ale przede wszystkim życie. Bez wejścia w milczenie nie da się wypłynąć na głębię. Milczenie pozwala odnaleźć przestrzenie, które pozwolą wyzwolić się spod presji medialnego bombardowania. To samo powtarza papież Franciszek.

Takiego dobrego milczenia mogli doświadczyć maturzyści, wychowawcy, nauczyciele, katecheci i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszej Archidiecezji uczestniczący w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę (5/6.10.2018). W tym roku przypadła ona właśnie w czasie Synodu i we wspomnienie wielkiej mistyczki św. Faustyny.

Celem pielgrzymki była modlitwa o dobre rozeznanie swojej drogi życiowej, a także zawierzenie Maryi czasu przygotowania się do egzaminu dojrzałości, to jednak właśnie milczenie zapewne odcisnęło się najgłębiej w sercach uczestników. Było ono przed wizerunkiem Matki Bożej w czasie przyjmowania Komunii św., w adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie drogi krzyżowej czy w kolejce do konfesjonału. Bardzo wielu młodych wyszło z niego odnowionymi, pojednanymi, radosnymi.

Radość jest owocem dobrego milczenia. Tej radości nie zabrakło w pielgrzymce naszej młodzieży. Objawiła się ona pięknym śpiewem, a nawet tańcem.

Na radość „bycia razem” i „w jedności” zwracał uwagę pielgrzymom ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.

Grupie młodzieży z naszego miasta towarzyszyła i tym razem Jola Żero-Grochowska będąca od lat katechetką i współorganizatorką pielgrzymiej grupy z VIII LO, Basia Terlecka i  Sylwia Szliserman,  jak też nasz asystent o. Henryk Droździel SJ, który mówił młodzieży o rachunku sumienia i sakramencie pojednania.

WŻCH Magnificat

Białystok, 12.10.2018 r.