Fot.: Jolanta Ż-G

III. KATEDRA W KATEDRZE

Dlaczego katedra jest najważniejszym kościołem w diecezji? - Matką kościołów. Czym się wyróżnia od innych kościołów?

Wyróżnia się tym, że kryje w sobie …. katedrę. Tak. Katedra jest w katedrze.

Ozdobne krzesło w kształcie tronu lub tylko staranniej wykonane, na którym zasiada biskup, nazywa się katedrą. Pochodzenie tej nazwy sięga starożytności. Katedra matematyki oznacza – dziś mało kto to pamięta – krzesło, na którym siadał nauczyciel matematyki i nauczał zgromadzonych u jego stóp uczniów.

Katedra (jako rzecz) wskazuje na tego, kto na nim zasiada - na biskupa, który jest następcą apostołów. Ci zaś odsyłają nas do Jezusa Chrystusa, który do nich i ich następców, a więc i do naszego biskupa, mówi: „Idźcie i nauczajcie, formujcie, uczcie, chrzcijcie”. Mówi to z mocą: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi….Idźcie”.

Jest tylko jedna katedra, ustawiona w prezbiterium i zazwyczaj blisko Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Jest tylko jeden kościół, w którym jest katedra biskupa i on tylko jest kościołem katedralnym – katedrą. Ze względów historycznych bywają konkatedry. Ale katedra jest jedna, jak jeden jest biskup diecezjalny.

Z katedry, gdzie naucza biskup, płynie nauka apostołów i całego Kościoła, prawdziwa doktryna. Tu jest wzór sprawowania liturgii, sakramentów, prowadzenia ksiąg….Stąd wyrusza lud by ewangelizować.

Pan daje ludowi pasterza, biskupa, aby go formował, uświęcał i mu przewodził. Inne kościoły w diecezji, ustanowione i konsekrowane przez biskupów na przestrzeni jej dziejów są w relacji do katedry, jak  dzieci do matki.

Katedra - jako budynek, jest widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości. Ta niewidzialna rzeczywistość, to już tu jest budowane „Niebieskie Jeruzalem”.  Nie z kamienia, ale z żywych kamieni. Te żywe kamienie to my, ta żywa świątynia to nasza wspólnota tu gromadzona i budowana przez Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego.

Katedra przez sprawowaną w niej liturgię służy pomnożeniu darów Ducha Świętego w umocnieniu ludu, pomnożeniu tego, co niezbędne do stania się „Niebieską świątynią”.

Jesteśmy tu nie po to, by zamknąć się w katedrze, odciąć od świata. Przeciwnie. Mamy wyjść na zewnątrz, do świata. Wyjść za pasterzem by głosić Ewangelię, formować nowych uczniów, nowe wspólnoty ochrzczonych, uzdrawiać, pocieszać, opatrywać rany.

Henryk Droździel SJ
Fragment homilii wygłoszonej 30.5. 2018 r.
z okazji Uroczystości Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Białymstoku

 

NB. Katedra - kościół biskupa diecezjalnego, w którym znajduje się jego katedra, główny kościół diecezji. Od chwili, gdy diecezja zostaje podniesiona do rangi archidiecezji katedra nosi tytuł archikatedry i zazwyczaj jest kościołem metropolity. Bazylika mniejsza, to honorowy tytuł nadawany przez papieża niektórym znaczniejszym kościołom katedralnym, kolegiackim, klasztornym oraz sanktuariom. Archikatedrze Białostockiej przysługuje tytuł Bazyliki Metropolitalnej.

 

Święcenia biskupie i ingres Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy do archikatedry w Białymstoku,
10 czerwca 2017, zdjęcia: Teresa Margańska