PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE W OTWOCKU

W niedzielę 14 października w gościnnym domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów zakończyło się Forum Wspólnot Lokalnych WŻCh w Polsce pod hasłem: Co proponuje Wspólnota Życia Chrześcijańskiego „światu” i Kościołowi?

Dwudniowe spotkanie było okazją do głębszej refleksji nad naszą obecnością w świecie i Kościele, z odniesieniem do sytuacji w Polsce. Rozpoczęło się od wystąpienia asystenta krajowego i naszkicowania sytuacji w Kościele Powszechnym, a zwłaszcza w Europie. Następnie dzieliliśmy się tym, czym żyją nasze wspólnoty. Aktualny stan pracy nad nowym statutem WŻCh w Polsce, wizyta o. Arturo Sosy SJ w Polsce, Zgromadzenie Krajowe WŻCh w Polsce 2019, Prace Zespołu Apostolskiego ds. rodziny, prawo o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce, wyzwania niesione przez postawę patriotyzmu w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  - to ważniejsze zagadnienia poruszone pierwszego dnia.

Drugi dzień poświęcony był wysłuchaniu relacji uczestników Zjazdu Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Argentynie. Delegaci mówili o atmosferze spotkania, przyjętej metodzie pracy oraz wypracowanym dokumencie. Zachęcali do uważnego wsłuchania się w przesłanie z Argentyny.

Białostocką Wspólnotę WŻCH „Magnificat” reprezentowali: Jola Żero-Grochowska, Marzena Olendzka oraz o. Henryk Droździel SJ.

Miłym akcentem - na zakończenie bardzo owocnego spotkania - były życzenia dla WŻCH z Kalisza, złożone na ręce koordynatora Piotra Szymańskiego z okazji 30-lecia istnienia tej wspólnoty. Ofiarowaliśmy kaliszanom od „Magnificat”, oprócz zapewnienia o pamięci i przyjaźni, nasze lokalne wypieki i napoje na świąteczną, jubileuszową agapę, która odbędzie się za tydzień.

WŻCH Magnificat

Białystok, 15.10.2018 r.