JAK PISAĆ?

Spontanicznie można napisać dobry tekst raz, może dwa razy, ale nie więcej. Pisanie ma swoje tajniki - jak każde rzemiosło - swój warsztat i trzeba je poznać. Dlatego w Domu Jezuitów, w poniedziałek 23 października odbyło się spotkanie zorganizowane przez wspólnotę WŻCH Magnificat w Białymstoku. Dotyczyło ono pisania tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia artykułów na potrzeby strony internetowej i mediów społecznościowych. Poprowadziła je polonistka VIII LO w Białymstoku - pani Katarzyna Słowikowska.

Prowadząca spotkanie przedstawiła podstawowe zagadnienia związane z pisaniem artykułów informacyjnych, sprawozdań, wypowiedzi osobistych, świadectw, komentarzy i polemik. Wyjaśniła uwarunkowania relacji nadawca - odbiorca, zasady komponowania wypowiedzi ze względu na jej cel i funkcję. Omówiła funkcję informatywną, ekspresywną oraz impresywną, typowe dla nich środki językowe oraz kompozycję teksów. Na koniec zwróciła uwagę na najczęściej popełniane błędy (m.in. usterki w zdaniach złożonych z imiesłowowym równoważnikiem zdania, błędy zapisu). Spotkanie zakończyło się wspólną korektą informacji przygotowanej do zawieszenia na stronie internetowej.

Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem osobowości prelegentki, jej kompetencji i umiejętności przekazania skomplikowanych treści w zrozumiały dla nas sposób. Wpłynie to na pewno mobilizująco na uczestników szkolenia i może choć niektórych ośmieli do pisania.

WŻCH Magnificat

Białystok, 24.10.2018 r.