LITANIA WDZIĘCZNOŚCI

Tak nazwaliśmy listę, która zawiera to, za co jesteśmy (aktualnie!)  wdzięczni św. Ignacemu z Loyoli. Powstała ona, w czasie adwentowego dnia skupienia, pod znamiennym hasłem - „10 razy Ignacy Loyola”. Skupienie odbyło się 8 grudnia tego roku.

Prowadzący zachęcił nas, aby każdy postarał się znaleźć przynajmniej dziesięć powodów do wdzięczności Ignacemu. Mieliśmy je potem spisać i przedstawić na spotkaniu w grupie. Oczywiście, tyle i to, co uważaliśmy za stosowne.

Zamieszczona poniżej „Litania wdzięczności” bardzo nas poruszyła. Pokazała rozmiar dobra, które płynie strumieniem duchowości ignacjańskiej. Uzewnętrzniła jednocześnie rozmiar naszej wdzięczności.

Drogi czytelniku! czuj się wolny w dołączeniu do niej własne podziękowania.

WŻCH Magnificat

Białystok, 14.12.2018 r.

Litania wdzięczności.

Za co dziękujemy św. Ignacemu?

 

 1. Za świadomość, że celem naszego życia jest BÓG - źródło prawdziwego szczęścia.
 2. Za przykład i wzór do naśladowania w pokonywaniu „długiej wyboistej drogi” od grzesznego życia do świętości.
 3. Za rozmyślania oparte na Ewangelii i dziejach świętych.
 4. Za „narzędzia - pomoce” życia z Bogiem: ćwiczenia duchowe, codzienny rachunek    sumienia, reguły rozeznawania.
 5. Za umiłowanie SŁOWA BOŻEGO.
 6. Za wyciszenie i modlitwę kontemplacyjną.
 7. Za modlitwę i życie SŁOWEM – PISMEM ŚWIĘTYM.
 8. Za szukanie BOGA i JEGO WOLI.
 9. Za aktywność z rozmodleniem.
 10. Za „ogień miłości” do BOGA.
 11. Za rozpoznawanie obecności BOGA w życiu.
 12. Za całkowitą dyspozycyjność wobec BOGA.
 13. Za umiejętność rozpoznawania i poddawanie się woli BOŻEJ.
 14. Za bezkompromisowość w służbie BOGA.
 15. Za zaufanie BOGU.
 16. Za przekazaną dewizę: „na większą chwałę BOŻĄ” (Omnia Ad Majorem DEI Gloriam).
 17. Za pragnienie „bycia rycerzem” w służbie BOŻEJ.
 18. Za podejmowanie każdego wysiłku, w każdym czasie bez względu na wiek i przeszkody – by realizować plany BOŻE.
 19. Za konsekwencję i determinację w realizacji BOŻYCH natchnień.
 20. Za przykład wierności BOGU, ideałom i nieugiętej postawy mimo represji, nacisków, trudności.
 21. Za zachwyt BOGIEM i MIŁOŚCIĄ CHRYSTUSA.
 22. Za „uczenie wolności od wszystkiego co przeszkadza miłować BOGA”.
 23. Za bezgraniczne zaufanie JEZUSOWI.
 24. Za jego życie, które ukazało, że jedynym uzdrowicielem naszych zranień jest CHRYSTUS.
 25. Za bycie towarzyszem Jezusa i założenie Towarzystwa Jezusowego.
 26. Za wymagania, miłość i wyrozumiałość dla swoich współbraci.
 27. Za odpowiedzialność za innych, przyjaźń, zawierzenie swojego życia i całej wspólnoty BOGU.
 28. Za umiejętność patrzenia na siebie, swoich braci i otaczający świat z Bożej Perspektywy.
 29. Za świadomość, że każdy jest kochany przez BOGA.
 30. Za żar miłości do BOGA i zapalanie nim innych.
 31. Za naukę spotykania BOGA naszymi zmysłami, poruszeniami, emocjami.
 32. Za przykład świętości, która może być udziałem każdego człowieka.
 33. Za pragnienia aby wszyscy doświadczyli bliskości i miłości BOŻEJ, aby dali się „poznać PANU a ON im”.
 34. Za prowadzenie i towarzyszenie innym w drodze do odkrywania BOGA i JEGO bliskości.
 35. Za uczenie bycia przyjaciółmi w PANU.
 36. Za umiejętność słuchania i szukania dobra w drugim człowieku.
 37. Za przykład wychodzenia z „błędów” – „bo i błędy pomagają do zdrowia duszy”.
 38. Za miłość do MATKI BOŻEJ i przybliżanie się do Jezusa poprzez Maryję.
 39. Za bycie rycerzem Maryi.
 40. Za dzielenie się własnym doświadczeniem.
 41. Za uczenie jak kochać i służyć.
 42. Za wyjaśnienia, jakie postawy powinniśmy mieć na modlitwie, gdy chcemy by Pan nas wysłuchał.
 43. Za reguły pomocne do rozeznawania i walki duchowej.
 44. Za zrozumienie stanu „obojętności”, „wolności”, „ubóstwa” – braku przywiązania do rzeczy stworzonych.
 45. Za wytrwałość, cierpliwość w znoszeniu cierpienia.
 46. Za radość i umiejętność cieszenia się życiem.
 47. Za przyjmowanie z wdzięcznością codzienności.
 48. Za przykład gorliwości.
 49. Za poświęcenie.
 50. Za pragnienia pomocy potrzebującym - materialnie i duchowo.
 51. Za hojność.
 52. Za wielkoduszność.
 53. Za ubogacanie siebie przez dzielenie się i obdarowanie.
 54. Za cierpliwość.
 55. Za pokorę.
 56. Za szukanie prawdy.
 57. Za szukanie „większego dobra”.
 58. Za zachętę do szukania większego dobra.
 59. Za łagodność i stanowczość.
 60. Za nadzieję.
 61. Za wiarę.
 62. Za naukę pracy nad sobą.
 63. Za przykład pokonywania własnych słabości.
 64. Za odwagę, nieuginanie się pod wpływem krytyki, licznych oskarżeń, gróźb, czy nacisków.
 65. Za wyciszenie.
 66. Za rozwagę zarówno w działaniu, jak i mowie.
 67. Za wzór pokornego, cichego realizowania woli Bożej w swoim życiu.
 68. Za miłość do Kościoła.
 69. Za modlitwy, piękne i mądre rady/wskazówki.
 70. Za kontemplację o uzyskaniu miłości („ Ad Amorem”).