ŻYCZENIA NA 2019 ROK

Trochę grzeczności w przyjaciół gronie
Czasem słów kilka w cudzej obronie
Trochę szczerości wobec sąsiada
Trochę pomocy, gdy ktoś upada
Trochę pochwały komuś za życia
A także obcych błędów ukrycia
Nad „własnym ja” trochę kontroli
Trochę współczucia, gdy kogoś boli
Trochę Krwi Zimnej w nieszczęścia chwili
Trochę Czci dla tych, co wiek przeżyli
Trochę mniej wzgardy, dla tych co mali
I trochę serca, nie z samej stali
Trochę mniej cenić własne cierpienia
Za to bliźniemu ulżyć brzemienia
Trochę ustępstwa, dla tych co nasi
Trochę rozsądku, nienawiść gasi
Trochę poświęceń, trochę miłości
A szczęście w każdym miejscu zagości.

Niech w Nowym Roku Pan da wszystkim, wszystkiego, po trochu.

WŻCH Magnificat

Białystok, U progu Roku Pańskiego 2019