Dlaczego kierownictwo duchowe?
Świadectwo z rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym Lidki i Andrzeja.