Dlaczego warto uczestniczyć w rekolekcjach?
Świadectwo z rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym Lidki i Andrzeja.