ROZPOCZĘTE  REKOLEKCJE

Mamy już drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym. Rozpoczęła je ponad siedemdziesięcioosobowa  grupa w różnym wieku i z różnym doświadczeniem duchowości ignacjańskiej. Rekolekcje głoszą ojcowie jezuici: o. Paweł Bucki, ks. Łukasz Wysocki.  

WŻCh – owcy, główni organizatorzy VIII edycji rekolekcji, otaczają swoją modlitwą i  troską rekolektantów, jak też udzielających rekolekcje. To oni czuwają nad organizacją spotkań indywidualnych w Zespole Szkół Katolickich na ul. Kościelnej i nad  Spotkań Otwartych w Oratorium św. Jerzego przy kościele św. Wojciecha w Białymstoku. Jedenastoosobowa grupa pełni rolę tzw. towarzyszy duchowych, a dwie osoby czuwają nad stroną internetową WŻCH. Były też osoby, które przyjmowały zgłoszenia na rekolekcje, czy też odpowiadały telefonicznie na postawione pytania. Całość koordynuje  Marzena Olendzka, jednocześnie koordynatorka wspólnoty podstawowej „ Magis”. Pomimo, że  po raz pierwszy pełni taką funkcję, to świetnie sobie radzi przy akceptacji,  wsparciu swego męża - Bogdana i rodziny.

Rozeznanym hasłem tegorocznych rekolekcji jest: „ Nie bój się, bo Ja jestem Pan Bóg Twój”. Hasło wyraźnie wskazuje na ich cel, tzn.:  pomóc rekolektantom  ponazywać lęki, które są obecne, którymi kierują się w swojej rzeczywistości i zobaczyć, doświadczyć uwalniającej, miłującej obecności Osoby Pana Boga. Stawać się  wolnym, szczęśliwym człowiekiem. Również punkta do medytacji na każdy tydzień rekolekcyjny pisali po raz pierwszy członkowie wspólnoty. Zawsze bronili się przed tym zadaniem uważając, że nie potrafią, a tym razem to nowe wyzwanie zaproponowane przez ks. Łukasza zostało w ciągu krótkiego czasu  podjęte i zrealizowane – oczywiście, że pod delikatnym kierownictwem wyżej wymienionego jezuity. Treść naszych rekolekcji  jest  nadawana, jak każdego roku, przez Archidiecezjalne Radio i (103,3). Można wysłuchać w każdą niedzielę ok. godz. 17.15 konferencji  ks. Łukasza, a w inne dni, teksty  medytacji: w poniedziałki, środy, piątki – ok. godz. 6.30 i ok. godz. 22.30, a powtórki w: wtorki, czwartki, soboty – ok. godz. 17.20.

W Oratorium spotkanie ogólne rozpoczyna się lub kończy Eucharystią. W tym roku śpiewy liturgiczne są wykonywane  przez zespół muzyczny  o nazwie: „Śpiewaki Odnowy” z Odnowy w Duchu Świętym. Właściwy dobór pieśni  i modlitewne ich wykonanie pomaga obecnym wyciszać się  i  „ dotykać Nieba” - jesteśmy im bardzo wdzięczni, a przy okazji  rozwija się współpraca między wspólnotami.

Oprócz spotkania z Panem Bogiem w Eucharystii, rekolektanci  wysłuchują   konferencji na konkretny temat i  są wprowadzeni w następne zagadnienia rekolekcyjny. Na pierwszym spotkaniu (1 III 2020) o. Paweł. Bucki wyjaśnił, na czym polega medytacja ignacjańska i powtórka z medytacji, a Marzenka Olendzka  z dokładnością omówiła organizację rekolekcji.  Zaś drugie spotkanie ( 8 III 2020) było poświęcone lękowi, o którym mówił ks. Łukasz Wysocki. Rekolektanci wypisywali swoje lęki, zastanawiali się, dlaczego i jak reagują, gdy się boją np. choroby, krzyża lub o swoje dzieci, o pracę.

Obecni  mieli możliwość też  przyjrzenia się Panu Jezusowi odpowiadającemu na ich zbytnie obawy i lęki.  Zaś o. Paweł Bucki w homilii wyjaśniał  pocieszenie i strapienie duchowe,  jak je rozpoznawać i jaką postawę zachować w tym doświadczeniu.

Z racji na Dzień Kobiet, na koniec Eucharystii, Krzyś Popławski odczytał modlitwę za kobiety i złożył życzenia  w imieniu wszystkich mężczyzn.

Czekają nas następne tygodnie rekolekcji - przygody spotykania się z Panem Bogiem. Wszystkim rekolektantom życzymy wytrwałości do końca. „ Albowiem jak przechadzka, marsz i bieg są ćwiczeniami cielesnymi, tak podobnie ćwiczeniami duchownymi nazywa się wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu – do szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia, żeby służyło dla dobra i zbawienia duszy”(ĆD, Uwaga pierwsza).

                                                                                                                                                              Jolanta Żero- Grochowska

     Białystok, 11. III.  2020r.