NICZEGO NIE MUSZĘ SIĘ LĘKAĆ

Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym były w moim przypadku ważnym i pięknym przeżyciem duchowym. Mimo trudności z wygospodarowaniem czasu, już  w pierwszym tygodniu czułam owoce w postaci większego pokoju i radości serca. Niemal każde rozważane podczas medytacji słowo było idealnie dopasowane do mojej sytuacji, odpowiadało na moje aktualne troski, wyzwania z którymi się mierzę. Było to niesamowicie budujące i pozwalało trwać w modlitwie, nawet gdy było bardzo trudno z czasem. Szczególnie ważne przesłanie które usłyszałam podczas rekolekcji mówi, że Bóg jest moim kochanym Ojcem i nie muszę się lękać, bo On jest zawsze ze mną i nie pozwoli by stało mi się coś złego.

 Polecam wszystkim wzięcie udziału w rekolekcjach, bo dzięki nim można usłyszeć Boże Słowo kierowane bezpośrednio do każdego z nas, tak  było w moim przypadku. Bóg bardzo chce dać się znaleźć. Chwała Panu!

                                                                                      Dorota

Białystok,15 IV 2020r.