BÓG JEST ZE MNĄ 

Troskliwy Bóg przyszedł z łaską uprzedzającą w darze tych rekolekcji. Kiedy WŻCH planowała rekolekcje wielkopostne 2020, Bóg nadał tytuł tym rekolekcjom, bo On wiedział, że to będzie czas trudnych doświadczeń, czas próby wiary. Od dawna pragnęłam uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich, a dopiero nadszedł czas odpowiedni, czas kairos. Kiedy życie każdego nie jest już takie pewne w obliczu zagrożenia koronawirusem, Bóg mówi: "Nie bój się, bo Ja jestem Pan Bóg twój". On wychodzi nam naprzeciw jako nasz Obrońca. Na nowo i z mocą dotknęły mnie słowa medytacji z 23 marca "Nie lękaj się, bo Ja jestem z Tobą, nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.'' (Iz 41,10). W tym szczególnym czasie stawałam codziennie w Bożej obecności, oddając Mu chwałę.

Bóg umacniał mnie w pokonywaniu codziennych trudności. Dziękuję Mu za to, że wybrał mnie i chce być obecny w moim życiu. Jego miłość przynagla mnie do bycia z Nim i miłowania Go. Od 30 lat staram się uczestniczyć w codziennej Eucharystii. Kiedy odprawiałam medytacje w warunkach zmienionych, wymagających więcej trudu przez wydarzenia tego czasu, to otrzymałam więcej, byłam sercem bliżej Pana. Moim pragnieniem jest, aby naśladując wiarę Maryi i poprzez Jej wstawiennictwo przybliżać się do Jezusa mówiąc: Panie Jezu, cały jestem Twój. Jednocześnie wyrażam wdzięczność Bogu za dar tych rekolekcji, za serdeczne, pełne troski i miłości zaangażowanie WŻCH. Dziękuję Oli, osobie towarzyszącej, która pomagała w Ćwiczeniach Duchowych, podkreślając to, co jest ważne, aby spotkać się z żywym Bogiem i być Jego apostołem. Szczęść Boże!

                                                                                           Janina

Białystok, 15 IV 2020r.