DOBRE WIADOMOŚCI

14 czerwca 2020 r - niedziela zwykła w kościele, ale nie dla białostockiej WŻCH. Dzień wcześniej (13 czerwca 2020r.), w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ksiądz Łukasz otrzymał święcenia diakonalne. Nie mogliśmy bezpośrednio uczestniczyć w uroczystościach święceń z powodu pandemii, ale cieszyliśmy się bardzo z jego powołania. Liczną grupą stawiliśmy się na naszej mszy niedzielnej w parafii Św. Stanisława Kostki  w Wasilkowie, która zwyczajowo, raz w miesiącu, jest odprawiana w intencjach  naszej wspólnoty, naszych rodzin oraz przyjaciół i znajomych. Ks. Łukasz dodatkowo jest naszym asystentem, a więc jeszcze bardziej  objęliśmy go naszą modlitwą.

 Każde słowo z liturgii czytań, jakie padało tego dnia, nabierała mocniejszego wydźwięku. W czytaniu pierwszym z Księgi Wyjścia (WJ 19,2-6a), zwrot: „… Pan zawołał na niego z góry”, połączyliśmy  z osobistym wyjściem  Pana Boga do człowieka, a tym razem szczególnie  powołaniem do kapłaństwa. W dziękczynnym Ps. 100  poruszyły nas  słowa: „ Służcie Panu z weselem”. Autentyczna służba wypływająca z relacji z Panem Bogiem zawsze zachowuje świeżość i młodzieńczy zapał. W czytaniu drugim w Liście  do Rzymian, słowa: „ Chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie” (Rz 5,11),  uświadamiają nam, że zbawienie  może dokonać się tylko i wyłącznie od wewnątrz.

Ks. Łukasz – świeżo wyświecony jezuita,  swoją homilię oparł szczególnie na Ewangelii według św. Mateuszu  9, 36 - 10,8. Zachęcał  do dzielenia się darami z innymi, które otrzymaliśmy za darmo od Pana Boga. „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.” (Mt.10,8)

To była niedziela, gdzie usłyszeliśmy, iż każdy jest wezwany przez Jezusa, aby głosić Królestwo Niebieskie. Każdego dnia wzbudzać w sobie umiejętności usłyszenia do czego jesteśmy powoływani.

Każda chwila tej Mszy świętej pozostanie z nami na długo.

Będąc Bogu wdzięczni za to, że powołał księdza Łukasza, a on poszedł za tym głosem, chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowym etapie posługiwania.

Ks. Łukaszu,
w tak szczególnym momencie Twojego życia pragniemy życzyć Ci, abyś ciągle na nowo z ufnością powierzał się Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. To On Cię wybrał, czyniąc swoim Synem i rozpoczął w Tobie dobre dzieło, którego sam dokona. Ważne, abyś nigdy nie zwątpił w Jego miłość, bo wystarczy Ci Jego łaski, abyś przy Nim wytrwał i zawsze szukał Jego woli. „Kto porzuca wszystko dla miłości Boga wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł".

 Niech Matka Boża uczy Cię ciągle zawierzenia, towarzyszy Ci na wszystkich Twych drogach i zawsze prowadzi do Jezusa.

                                                                         14 VI 2020 r., Białostocka WŻCH „Magnificat"