JOLU - DZIĘKUJĘ

Od 22 czerwca br. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego „Magnificat” w Białymstoku ma nowego Koordynatora i Animatora Lokalnego. Przez ostatnie lata była wybierana na obie te funkcje Jola Żero-Grochowska. Nic w tym dziwnego, bo „Kochać i służyć” Panu Jezusowi w WŻCH, to jej znak rozpoznawczy. Jola jest ponadto jedną z członkiń pierwszej wspólnoty WŻCH w Białymstoku. Od roku jest także członkiem Zarządu Wspólnoty Krajowej. Chciałbym dołączyć się do podziękowań, które zapewne z racji zakończenia swoich posług otrzymuje od wielu osób,   jak też przypomnieć niektóre z Jej zasług.

Znam Jolę od września 2015 roku, czyli od mojego przyjazdu do Białegostoku, jako pierwszego jezuity w historii miasta, który osiadł tu na stałe. Współpracowałem z nią do września 2019 r -  do chwili wyjazdu z Domu jezuitów. Jola ze Wspólnotą współpracowała przy jego urządzaniu, a potem troszczyła się o upiększanie obejścia. Na co dzień - żona i katechetka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Koordynatorka i Animatorka Wspólnoty Lokalnej WŻCH w Białymstoku (obie te funkcje pełniła przez ostatnie 9 lat). Mieszka w Grabówce, a jej gościnny dom był i jest otwartą przystanią dla licznych osób. Od wielu lat był także miejscem spotkań członków WŻCH i pełnił funkcję „centrum dowodzenia” wielu dzieł apostolskich.

We wspomnianym okresie, w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Białymstoku, Jola współorganizowała szereg konferencji dla mieszkańców Podlasia, m.in.: „Islam oczyma misjonarza z Afryki”, „Świadkowie wiary. – Prześladowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie” (z wystawą o prześladowaniach chrześcijan w świecie), „Dziennikarz trzech papieży”, „Wiara w świecie mediów” i inne. Konferencja „Świadkowie wiary. - Prześladowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie”, której Jola była pomysłodawcą i organizatorem, znalazła swoje przedłużenie w tym, że młodzież z katechetami ze szkół średnich przychodziła obejrzeć wystawę zorganizowaną przy okazji konferencji. Mając do dyspozycji przewodnika po wystawie mogła pogłębić swoją wiedzę jeszcze bardziej. Wydarzenie to wywarło na młodych duże wrażenie, jak też na mieszkańcach Białegostoku. Warto dodać, że było to pierwsze tego typu spotkanie w tym mieście.

Najważniejszą inicjatywą były Rekolekcje ignacjańskie w ciągu życia, które od 8 lat są stałym i ważnym wydarzeniem w krajobrazie duszpasterskim Białegostoku. Potrafiła zaangażować do ich przebiegu różne organizacje, m,in: szkołę katolicką, Radio Białystok, czy też Archidiecezjalne radio i, parafię św. Krzyża w Grabówce, czy też św. Wojciecha. Zachęciła księży diecezjalnych ( po doświadczeniu rekolekcji ignacjańskich) wraz z ks. bp Henrykiem do służby w nich, jako towarzyszy duchowych.

Jezuici w Polsce, w dniach 15-24 listopada 2016 r., w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zorganizowali pobyt dla prawie 2000 młodych ludzi w  międzynarodowym  projekcie  Magis 2016. Jola Żero-Grochowska była inicjatorem i głównym odpowiedzialnym za realizację tego projektu na Podlasiu. Współpracując z jezuitami, WŻCH i lokalną społecznością, w dniach 17- 23 listopada 2016, zorganizowała w Supraślu pobyt i program formacyjny dla dwóch grup młodzieży ( ponad 40 osób) z 12 krajów. Otrzymała najwyższe pochwały ze strony uczestników, ekipy współpracowników oraz Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Magis 2016.

Regularnie organizowała i organizuje corocznie wyjazdy maturzystów do Częstochowy. W drodze młodzież ma zapewniony doskonały program formacyjny, nie tylko religijny ale także kulturalny i patriotyczny. Stałym punktem pielgrzymek jest nawiedzanie grobu ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu i lekcja historii w Muzeum dedykowanym Świętemu.

Jola była inicjatorką powstania tzw. Szkoły Życia Duchowego  w Białymstoku. Młodzież szkół średnich i wyższych mogła uczestniczyć w konferencjach i warsztatach formacyjnych z dziedziny rozwoju osobistego: poznanie siebie, etapy rozwoju, zachowanie w sytuacjach kryzysowych, podstawy psychologii. Szkoła rozpoczęła działalność w roku 2013 zanim jeszcze jezuici stali się formalnie obecni w Białymstoku. Po zakupieniu domu przez jezuitów i osiedleniu się na Podlasiu, w dalszym ciągu organizowała spotkania dla młodzieży, która mogła usłyszeć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących szukania i odkrywania powołania życiowego, wiary i wiedzy, tożsamości chrześcijańskiej we współczesnym świecie. itp. Te działania zawsze były oceniane przez uczestników jako bardzo pomocne i bardzo dobrze przygotowane.

Jestem pełen uznania dla poświęcenia, umiejętności pedagogicznych, organizacyjnych i wiedzy Joli. Niewątpliwie bardzo pomaga jej w pracy umiejętność nawiązywania kontaktu i zaufanie, którym się cieszy u młodzieży, współpracowników i przełożonych, zarówno świeckich jak i kościelnych.

Jestem pełen uznania dla sposobu w jaki prowadziła Wspólnotę. Dzięki Niej przeszła ona trudne czasy, wyrwała się z zamknięcia i wypłynęła na szerokie wody. Mam w tej chwili na myśli odważne wyjście do ludzi na zewnątrz (projekt Magis, konferencje dla mieszkańców miasta) i do wewnątrz (Jubileusz Białostockiej WŻCH, spotkania z innymi wspólnotami „w” i „poza” krajem).

 Jola ma autentyczną wyobraźnię duszpasterską, dar współpracy, delegowania obowiązków, planowania i konsekwencji w działaniu, co wcale nie jest takie powszechne.

Jest bardzo zdolną, inteligentną i kreatywną osobą. Posiada jezuicki rys wychodzenia do tego co nowe z otwartością i radością. Powszechnie znane jest jej przywiązanie do Towarzystwa i do jezuitów: modlitwa za nich, przyjaźnie z nimi, współpraca. Na stronie internetowej białostockiej WŻCH (którą założyła i redaguje) jest zakładka „NaSi” jezuici. Nie spotkałem podobnej gdzie indziej.

Jola ma rzadką umiejętność duchowego wczuwania się w przeżycia osób, które proszą ją o radę. Wynika to z ducha pogłębionej  modlitwy i otwarcia się na Ducha Świętego. Przez wiele lat podziwiałem jej umiejętności i wyczucie literackie i artystyczne. Są to zawsze znaki nieprzeciętnego życia duchowego i talentu.

Jolu, niewątpliwie Pan Bóg hojnie Cię obdarzył. Trzeba jednak mocno podkreślić Twoją wyjątkową hojność. Hojność w wymiarze duchowym i materialnym. Jest to piękna Twoja cecha i ozdoba.

Niech Pan Bóg darzy Cię dalej zdrowiem i duchową mocą, aby służyć, najlepiej, jak potrafisz swoim siostrom i braciom w wierze. Najlepiej nie oznacza doskonale, bo doskonały jest tylko Pan Bóg, ale tak, jak  Maria, wybierając pod działaniem Ducha Świętego najlepszą cząstkę, czyli to, co „tu i teraz” przyniesie Panu Bogu największą  chwałę i cześć, oraz będzie ku większej służbie Jemu i bliźnim - w takiej kolejności.

Zmieni się od 23 czerwca charakter twojej posługi we wspólnocie białostockiej. Pan przygotowuje Ci nowe zadania. Cieszę się, że Sylwia i Danusia będą mogły zawsze liczyć na Twoje doświadczenie.  Dziękuję Ci za lata posługi jako koordynatora i animatora! Dziękuję także Andrzejowi, Twemu mężowi (nie należy zapominać o mężczyznach), który w tym wszystkim wiernie Cię wspiera, stając się ważną osobą WŻCh-owskiej rodziny.

Jolu! – Dziękuję! Niech Pan błogosławi Ciebie, Andrzeja, a przez Was, jak dotąd, wszystkich, których spotkacie oraz waszą posługę.

                                                                                                                                                         o.Henryk Droździel SJ

(Ojciec H. Droździel, aktualnie Rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, w latach 2015-2019 był asystentem kościelnym Białostockiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego „Magnificat”)