PODSUMOWANIE I ROZEZNANIE

Zakończenie roku formacyjno – apostolskiego 2019/2020 Białostockiej WŻCh Magnificat odbyło się w parafii jezuickiej dnia 27 VI 2020. W popołudniową  sobotę zgromadzili się członkowie wspólnoty - w maskach ochronnych,  trzymając dystans między sobą z racji na koronawirusa, by  spotkać się, by wyrazić wdzięczność  Panu Bogu  za wszelkie łaski otrzymane przez ten czas i rozeznać cele, zadania i apostolstwo  na następny rok.

Spotkanie to było wyjątkowe z racji na oficjalne wprowadzenie nowych odpowiedzialnych za Wspólnotę Lokalną, rozeznanych i powołanych przez  Radę Lokalną dnia 22 VI 2020. Poprzednia Koordynatorka Lokalna,  Jola Żero - Grochowska, przedstawiła i przekazała prowadzenie spotkania Sylwii Szliserman (Koordynator  Lokalny) i Danucie Djakonow (Animator Formacji). Po krótkiej wstępnej  modlitwie poprowadzonej przez Danusię i Sylwię, podziękowaniach Joli za 9- letnią posługę, rozpoczęła się konkretna praca w grupach dzielenia. Każdy obecny odpowiadał na dwa pytania: Które działania  podjęte przez Wspólnotę Lokalną w tym roku formacyjnym dały mi poczucie radości i dostrzegam w nich działanie Pana Boga? Co możemy udoskonalić w naszych działaniach, jako Wspólnota Lokalna?. Odpowiedzi na pytania były przedstawione  wszystkim obecnym przez sekretarzy poszczególnych grup. Zauważyliśmy, że mimo pandemii, to bardzo dużo działo się  we wspólnocie dobrego  i jest dużo powodów do radowania się.

 Bardziej scaleni świadomością przynależności i odpowiedzialności za  Wspólnotę Lokalną, podniesieni na duchu, zapragnęliśmy kontynuować wcześniejsze spotkania, jak też organizować więcej spotkań integracyjnych i formacyjnych.

Następnie zaproszono Jolę do powiedzenia świadectwa z pełnienia swej służby, jako Koordynatora Lokalnego. Zwróciła Ona uwagę na potrzebę odkrycia swojej osobistej tożsamości „ Kim jestem?”, roli kierownictwa duchowego i przymierza w wytrwaniu na drodze duchowości i we wspólnocie, jako osób powołanych do „Magis”, do „Kochania i służenia we wszystkim”.  

Spotkanie zakończyło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą odprawioną przez o. Pawła Buckiego, któremu złożyliśmy życzenia imieninowe. Homilię wygłosił ks. Łukasz Wysocki. Podkreślił On rolę wdzięczności i hojności w naszej postawie. Mówił, że życie prawdziwe to dawanie bezinteresowne siebie i tego co posiadam, bo wszystko jest darem Pana Boga, a On jest hojny. Kiedy daję „ wszystko”,  wszystko też otrzymuję.

Podczas Eucharystii, był również piękny śpiew wykonywany przez nowy „zespół muzyczny” – coraz w większym składzie. To Marzenka Olendzka ( Magis) zorganizowała go „zatrudniając” całą swoją rodzinę – córkę i męża. Wcześniej zatroszczyła się o teksty pieśni i  ich nagrania w internecie, a następnie, do odsłuchania, przesłała je do wszystkich członków wspólnoty. Większość wykonała jej  polecenie i przećwiczyła pieśni  w domu. Zaowocowało to nie tylko pięknym śpiewem, ale i możliwością doświadczania pogłębionej modlitwy. Dziękujemy Ci Marzenko i oby więcej takich pomysłów.

Białystok, 02 VII 2020r., WŻCh Magnificat