ADWENTOWE REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE

Formuła rekolekcji nawiązuje do Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli, czyli rekolekcji ignacjańskich. Rekolekcje adresowane są do wszystkich, którzy noszą w sercu pragnienie bliższego poznania Boga i nawiązania z Nim głębszej, bardziej osobistej relacji. Tym razem zapraszamy tych wszystkich, którzy jeszcze do tej pory nie korzystali z tej formy rekolekcji w zamkniętych ośrodkach rekolekcyjnych lub w życiu codziennym.

Najważniejsze informacje organizacyjne: z racji na istniejącą sytuację epidemiczną, będą to rekolekcje internetowo-radiowe trwające 3 tygodnie. W tygodniu, od poniedziałku do soboty, rekolektanci w dogodnym dla siebie miejscu i czasie samodzielnie odprawiają medytację według przygotowanych wprowadzeń, które będą dostępne do pobrania na stronie www.wzchbialystok.pl. Raz w tygodniu, w ustalonym przez obie strony czasie, rekolektant odbywa rozmowę z osobą towarzyszącą (wykorzystując z racji na sytuację pandemiczną, nowoczesne komunikatory). Odbywanie rozmów warunkuje udział w rekolekcjach. Na stronie internetowej dostępne będą konferencje w formie audio, wprowadzające w kolejne tygodnie rekolekcji. Zgłoszenia na rekolekcje są przyjmowane przez stronę internetową www.wzchbialystok.pl do 25.11.2020 r. Po zakończonych rekolekcjach istnieje możliwość kontynuowania rozwoju w duchu ignacjańskim we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego.

 

 Białystok, 1.11.2020 r., WŻCH Magnificat