RORATY 2020

Przygotowujemy się do 100-lecia poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W czerwcu przyszłego roku w Bazylice Serca Bożego w Krakowie Episkopat Polski dokona tego aktu. W naszej drodze przygotowań pierwszym etapem niech będzie osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa tzn. samemu Jezusowi Chrystusowi jako nasza odpowiedź na miłość Bożą szczególnie objawiającą się w Synu Bożym przez Wcielenie i Odkupienie – te kilka adwentowych tygodni przygotowań będą włączeniem istotnych elementów takiegoż poświęcenia:

I. niech wzrasta w nas poczucie przynależności do Chrystusa i do całego rodzaju ludzkiego

II. idzie o odnowienie świadome i odpowiedzialne swej przynależności do Chrystusa w celu ściślejszego zjednoczenia z Nim

III. niech zawiera się w nim modlitewna pamięć o wszystkich ludziach, którzy należą do Chrystusa i są wezwani do jednej Owczarni Chrystusowej, do wspólnoty miłości

IV. niech tej modlitwie towarzyszy odpowiedzialna refleksja, jak ja przyczyniam się do zrealizowania na ziemi ogólnoludzkiej wspólnoty miłości, która ma się stać królestwem Chrystusowym. Wiemy bowiem, że tylko miłość czysta i obejmująca wszystkich zdolna jest przyśpieszyć urzeczywistnienie się tego wielkiego pragnienia Jezusowego Serca

Dlatego, choć w materiałach na roraty podaliśmy inny tekst (i zachęciliśmy by każdy napisał swój akt poświęcenia) to zalecamy usilnie, aby skorzystać z aktu danego nam przez papieża Leona XIII, który jest najbardziej znany w Kościele:

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

w Panu

Robert Więcek SJ

Krajowy Sekretariat AM

 

RORATY 2020 NSPJ o. Robert Więcek SJ   [POBIERZ]