ADORACJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Oddychasz pokojem, Maryjo, dajesz pokój, przywracasz pokój tam, gdzie został utracony. Ty jesteś źródłem czystej radości ducha, czyli pokoju duszy z Bogiem i pokoju ze wszystkimi w miłości. O Maryjo, pełna łask i pobłogosławiona przez Boga, szerz łaskę w naszych domach, aby dzięki łasce i przyjaźni z Bogiem panowała w nich radość. Uczyń nas tabernakulami Jezusa Chrystusa, przyciągając nas do Jego eucharystycznych ołtarzy, aby On zamieszkał w nas, a my w Nim. Naucz nas widzieć Dom Boży, jako sanktuarium pokoju, gdzie dusza, ofiarowując się Panu, chwaląc Go i uwielbiając, kosztuje owoców  Odkupienia, a oddzielona od namiotów grzeszników, przygotuje się do zamieszkania pewnego dnia w wiecznym Przybytku. Amen.

Tłumaczenie z j.włoskiego: H.D.; Il Settimanale di Padre Pio

Na zdjęciu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z Sanktuarium Nostra Signora del Sacro Cuore w Rzymie.

Fot. Archiwum własne.