POŻEGNANIE JANECZKI

Dnia 05 grudnia 2021 r. pożegnaliśmy zmarłą Janinę Kendrę, lat 72, znaną w białostockiej WŻCh jako Janeczka. Została pochowana na cmentarzu przy parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. W 2012 roku włączyła się w formację wspólnoty podstawowej „Arka” i po złożeniu przymierza czasowego została jej koordynatorem. Swoimi talentami służyła też białostockiej Wspólnocie Lokalnej. Wiele lat pełniła funkcję skarbnika oraz koordynatora Rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym. W 2017 roku wystąpiła ze wspólnoty by opiekować się swoją schorowaną mamą. Cechowała ją pobożność, gorliwość w obowiązkach i prawość charakteru. Zawsze była gotowa do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Wieczny odpoczynek…

Białystok, Redakcja WŻCh Magnificat

Fot. Jola Ż-G