NIECH SIĘ SPEŁNI W NAS BOŻE NARODZENIE

O, Dziecię, któreś zechciało mieć za kołyskę żłób! O, Stworzycielu wszechświata, który wyrzekłeś się Boskiej chwały! O, nasz Odkupicielu, który wydałeś swe bezbronne ciało na ofiarę za zbawienie ludzkości! Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty.

Zbyt wiele krwi przelewa się jeszcze na ziemi! Zbyt wiele przemocy i konfliktów zakłóca spokojne współistnienie narodów!

Przychodzisz, by przynieść nam nadzieję i pokój. Ty jesteś naszym pokojem! Tylko Ty możesz z nas uczynić <lud oczyszczony>, który zawsze będzie do Ciebie należał, lud <gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków> (Tt 2,14).

Maryjo i Józefie, czuwający nad swoim wszechmogącym Synem, dajcie nam Wasze oczy, byśmy patrzyli na Niego z wiarą; dajcie nam Wasze serca, byśmy wielbili Go z miłością.

W swej prostocie betlejemskie Dziecię uczy nas odkrywać na nowo prawdziwy sens naszego życia. Uczy nas, byśmy <rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie> (Tt 2, 12)

O, Nocy Święta, tak oczekiwana, która na zawsze zjednoczyłaś Boga i człowieka! Na nowo zapalasz w nas nadzieję. *

 

Boże Narodzenie 2021, WŻCH Białystok

 

* Pochodzenie nieznane. Treść nieznacznie zmieniona. Red.

Fot. Szopka w bazylice św. Marka w Rzymie. Archiwum własne.