WSPÓLNOTOWE ŚWIĘTOWANIE

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dnia 08 grudnia 2021 roku, członkowie białostockiej WŻCh Magnificat spotkali się w parafii ojców jezuitów w Wasikowie na niezwykłej Eucharystii. Odprawił ją o. Paweł Bucki wraz z o. Czesławem Sobolewskim, który wygłosił homilię. W swojej wypowiedzi kapłan wyjaśniał dogmat związany z uroczystością tego dnia – Niepokalanego Poczęcia. Zwrócił uwagę, że każdy jest zaproszony do świadomego, dobrowolnego dawania odpowiedzi Panu Bogu, tak jak Maryja i zachęcił obecnych do jej naśladowania.

Podczas mszy św. członkowie białostockiej WŻCh złożyli przymierze lub je odnowili. Po raz pierwszy trzy osoby złożyły przymierze czasowe, tj. Teresa Siwicka (Magis), Joasia Zielińska i Mirosława Ostrowska (Ignacy). Odnowiły przymierze czasowe: Marzena Olendzka, Sylwia Szliserman, Jadwiga Kułak, Iwona Maliszewska (wszystkie osoby ze wspólnoty Magis), Zofia Koruś i Dorota Kujawa (wspólnota Arka), Katarzyna Popławska ( Ignacy), Marzena Zubrycka (Kefas). Dzień wcześniej odnowił przymierze czasowe Edward Trzciński (Kefas), a stałe przymierze Irena Rybińska i Krystyna Skwarko (wspólnota Arka).

Wszystkim osobom życzymy wytrwałości w realizacji przymierza i opieki Matki Bożej.

Białystok, 23 XII 2021, Redakcja WŻCH Magnificat

Fot.: Bogdan Olendzki