U MATECZKI JASNOGÓRSKIEJ

Dnia 28.III.2022 r. Sylwia i ja, Basia oraz ks. Sławek z parafii św. Wojciecha w Białymstoku, wybraliśmy się z młodzieżą maturalną, którą uczymy, w pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyruszyliśmy z Białegostoku pociągiem o godz. 4:45, a wróciliśmy po godz. 23:00. Po doświadczeniu pandemii, już samo pielgrzymowanie koleją, a następnie przejście pieszo prawie 2 km do sanktuarium, było atrakcją dla młodych ludzi.

Tam, gdzie są WŻCh-owcy, nie może zabraknąć ignacjańskich akcentów - tak też było na tej pielgrzymce. Przewodnią myślą i kluczem stało się słowo DROGA, które bardzo pasowało do sytuacji życiowej naszej młodzieży: matura, wybór studiów, rozeznanie powołania, poszukiwanie prawdy, dobra, podejmowanie decyzji, nowe pragnienia, wejście na drogę odpowiedzialności itd. Treści te przenikały w czytaniach liturgicznych, w homilii, wprowadzeniu do rozważań poszczególnych tajemnic różańca świętego. Niezwykle ważny był też akcent ignacjański na zakończenie mszy świętej. Młodzież wraz z księdzem, w kaplicy Cudownego Obrazu, głośno odczytała modlitwę do Matki Bożej Matki Dobrej Drogi, przetłumaczoną z języka włoskiego przez o. Henryka Droździela SJ. Każdy otrzymał ten tekst i mógł się nim modlić, rozważać. Było to ogromnie przeżycie dla wszystkich obecnych. W podziękowaniu o. Henrykowi młodzież zobowiązała się pamiętać o jezuicie w swoich modlitwach.

Białystok, 31 III 2022 r., Jola Żero- Grochowska (Magis)


Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Drogi

(Madonna della Strada)

z kościoła Najświętszego Imienia Jezus (Il Gesu) w Rzymie


O Maryjo, Matko Boża Dobrej Drogi.
Ty, która chodziłaś po górach Judei,
niosąc spiesznie Jezusa i Jego radość;
przeszłaś drogę z Nazaretu do Betlejem,
gdzie narodził się Jezus, nasz Odkupiciel;
podążałaś drogą wygnania, aby chronić Syna Najwyższego;
a w drodze na Kalwarię, otrzymałaś macierzyństwo Kościoła,
towarzysz nam na drogach świata.

Błagamy cię, idź obok każdego z nas na wszystkich naszych drogach,
abyśmy mogli żyć i świadczyć o mocy Ewangelii zbawienia.

Chroń w szczególności Tych, dla których droga jest miejscem pracy, zaangażowania,
podróży i pielgrzymek, i tych, którzy szukają tego, co potrzebne,
aby wieść życie godne i błogosławione.

Daj nam wszystkim pokój serca i siły,
do wiernego i pełnego oddania spełniania naszych codziennych obowiązków;
do czynienia naszej rzeczywistości bardziej sprzyjającą i bezpieczną.

Otaczaj nas swoją macierzyńską opieką.
Oddala od nas wszelkie niebezpieczeństwo,
abyśmy potrafili budować, świat prawdy, miłości i pokoju,
zjednoczeni w modlitwie, którą zanosimy do Ciebie z radością.
Amen.


                                                                                                                                           Tłumaczenie z j. włoskiego o. Henryk Droździel SJ