Po doświadczeniu

MIŁOŚCI — Wielkiego Czwartku,

WIARY — Wielkiego Piątku,

NADZIEI – Wielkiej Soboty,

życzymy – RADOŚCI ze spotkania Zmartwychwstałego i licznych darów Jego zmartwychwstania.

 

 

Niech Zmartwychwstały Pan jeszcze raz przemieni nas i nasz świat.

 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku „Magnificat”

Wielkanoc 2022

 

We wish you that after experiencing,

LOVE of Holy Thursday,

FAITH of Good Friday,

HOPE of Holy Saturday,

You also experience

the JOY from the encounter with the Risen One

and from the many gifts of His resurrection.

 

May the Risen Lord once again transform us and our world.

 

Christian Life Community in Bialystok

Easter 2022