TOWARZYSTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY „MATKI DOBREJ DROGI”

Kult Matki Bożej Dobrej Drogi z kościoła Il Gesu ma różne formy. Jedną z nich jest powstałe przy jezuickiej świątyni stowarzyszenie wiernych: Towarzystwo Najświętszej Maryi Panny „Madonna della Strada”. Oto jak jego członkowie je opisują.

"Jest to stowarzyszenie wiernych, którego celem jest praktykowanie coraz bardziej autentycznego życia chrześcijańskiego poprzez głęboką duchowość maryjną. Jego członkowie zjednoczeni czcią Matki Bożej Drogi w obrazie, przed którym modlił się św. Ignacy i jego pierwsi towarzysze, zobowiązują się zgodnie z możliwościami swojego stanu:

1. żyć głębokim życiem chrześcijańskim poprzez częste i owocne uczestnictwo w sakramentach;

2. naśladować Najświętszą Maryję Pannę, zwłaszcza w wiernym słuchaniu i celebrowaniu Słowa Bożego, które w szczególny sposób rozbrzmiewa w Liturgii Kościoła;

3. kultywować głęboką pobożność maryjną, opierając się, przede wszystkim na nauczaniu Magisterium Kościoła i przeżywając ją w autentycznych formach pobożności ludowej;

4. karmić osobistą modlitwę, celebrując święta i wspomnienia maryjne przewidziane w Liturgii a w pobożności prywatnej przez odmawianie Różańca świętego;

5. uczyć poznawać i miłować błogosławiony owoc łona Maryi, Jej Syna Jezusa oraz głosić Jego Imię poprzez pokorny i czytelny przykład życia;

6. uczynić dobro bliźniemu przez uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy, na wzór Maryi, Matki Miłosierdzia;

7. czcić obrazy maryjne, w szczególności ikonę Maryi „Madonna della Strada”, w poświęconej jej kaplicy kościoła Najświętszego Imienia Jezus, przyczyniając się w miarę możliwości do jej konserwacji i dekoracji. Członkowie Towarzystwa, żyjący i zmarli, uczestniczą w dobru duchowym cotygodniowej Mszy św., odprawianej w sobotę o godz. 12.00 ku czci Najświętszej Maryi Panny „Madonna della Strada” i we wspomnieniach tych, którzy żywi czy zmarli zostali włączeni w pobożne dzieło Mszy świętych wieczystych. Zobowiązują się także pamiętać o sobie nawzajem w swoich modlitwach, przeżywając w ten sposób tajemnicę świętych obcowania.

W pierwsze soboty każdego miesiąca członkowie Stowarzyszenia będą mogli uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach przewidzianych przez Kościół z przeznaczeniem za zmarłych”.*

Zgodnie z obietnicą poniżej znajduje się tłumaczenie kolejnej modlitwy bliskiej czcicielom Matki Bożej z kościoła il Gesu.

Drugi dzień Triduum (niedziela, 22.5.2022)

Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Drogi

O Maryjo, Matko Boża Dobrej Drogi.
Ty, która szłaś po górskich drogach Judei,
niosąc śpiesznie Jezusa i Jego radość;
przeszłaś drogę z Nazaretu do Betlejem,
gdzie narodził się Jezus, nasz Odkupiciel;
podążałaś drogą wygnania, aby chronić Syna Najwyższego;
a w drodze na Kalwarię, otrzymałaś macierzyństwo Kościoła,
towarzysz nam na drogach świata.

Błagamy Cię, idź obok każdego z nas na wszystkich naszych drogach,
abyśmy mogli żyć i świadczyć o mocy Ewangelii zbawienia.

Chroń w szczególności Tych, dla których droga jest miejscem pracy,
zaangażowania, podróży i pielgrzymek, i tych, którzy szukają tego, co potrzebne,
aby wieść życie godne i błogosławione.

Daj nam wszystkim pokój serca i siły
do wiernego i pełnego oddania, spełniania naszych codziennych obowiązków;
do czynienia naszej rzeczywistości bardziej sprzyjającą i bezpieczną.

Otaczaj nas swoją macierzyńską opieką.
Oddal od nas wszelkie niebezpieczeństwo,
abyśmy potrafili budować świat prawdy, miłości i pokoju,
zjednoczeni w modlitwie, którą zanosimy do Ciebie z radością.

Amen.**

Opracowanie: o. Henryk Droździel SJ

 

*Statut Stowarzyszenia wiernych: „Towarzystwa NMP Madonna della Strada” przy kościele Najświętszego Imienia Jezus alla Argentina w Rzymie, Strona internetowa kościoła Il Gesu w Rzymie. Tłum. z j. wł. o. Henryk Droździel SJ.

** La Madonna della Strada, Mario Farugia SJ, Chiesa del Gesu, Roma 2002, s. 280. Tłum. z j. wł. o. Henryk Droździel SJ.

Na zdjęciach m.in. książka (z obrazem Matki Bożej przed renowacją) i broszura na prawach rękopisu (obraz po renowacji, widok aktualny) poświęcone Matce Bożej patronce dobrej drogi oraz logo Stowarzyszenia ze strony internetowej kościoła IL Gesu. Fot. o. Henryk Droździel SJ, Rzym 2022.