REFLEKSJE W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ DOBREJ DROGI

Pan Jezus oznajmił swoim uczniom: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie (J 14, 6b) i zapewnił ich: Ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mt 28,18), tzn., że nie będzie takiej chwili, ani takiego dnia, w którym jego miłujące spojrzenie odwróciłoby się od nas. Pan Jezus zapewnił nas także o bliskości i opiece Maryi swojej Matki, której powierzył Kościół i każdego z nas, mówiąc do Niej: Niewiasto, oto syn Twój […], oto Matka twoja (J 19, 26b-27a).

W dzisiejsze święto zwracamy się ku Maryi, Matce Dobrej Drogi w konkretnym momencie naszego życia, naszej drogi, z radością, wdzięcznością i prośbą.

Z radością, ponieważ jest Ona naszą Matką, także Matką naszych matek i ojców. Czyż matka i macierzyństwo, razem z ojcem i ojcostwem, nie są jednymi z najpiękniejszych pomysłów i darów Pana Boga. Maryja jest najpiękniejszą z kobiet. Niewiastą posłuszną. Niewiastą obleczoną w słońce. Tą samą „która uwierzyła”, miłowała i nigdy nie straciła nadziei. Maryja jest również pierwszą uczennicą swego Syna. Litania loretańska i autorzy Akatystu licznymi wezwaniami, jak gdyby pociągnięciami pędzla uzdolnionego malarza, kreślą szkic Jej portretu. Chociaż to tylko szkic, to jednak budzi zachwyt.

Patrzymy na Maryję z wdzięcznością, ponieważ, gdy potrzebowaliśmy Jej pociechy i opieki zawsze na nas czekała, „już tam była”. My Polacy mamy aż nadto wystarczających dowodów w indywidualnej i wspólnej historii, poczynając od chrztu za czasów Mieszka, przez czasy Solidarności i Jana Pawła II do chwili obecnej. Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi pozwala nam zachować pokój serca i nie ulegać strachom oraz lękom nękającym nasze czasy.

Do Matki Dobrej Drogi zwracamy się także z prośbą. Jesteśmy przecież tylko ludźmi. Jako ludzie, mamy problem z pamięcią. Dotyczy to spraw codziennego życia, ale także otrzymanego dobra. Mamy problem ze wzrokiem. Widzimy za daleko, za blisko lub niewyraźnie. Największy problem tkwi jednak w tym, że wszyscy… mamy problem z głębią. Także nasze serce dostarcza nam zmartwień. Mamy problem z jego atrofią, z emocjami, które nim miotają, z jego wrażliwością. Z nogami także mamy problem. Ile razy zdarza się nam nie tylko iść, ale biec nie tam, gdzie jest prawdziwe dobro, prawda i piękno, ale uwiedzeni, dajemy się pociągnąć kolejnym i kolejnym fatamorganom, wybierając drogi, które prowadzą do zła, donikąd.

Papież Franciszek w swoich wypowiedziach przestrzega przed czymś jeszcze. „Istnieje niebezpieczeństwo, że nie wyruszymy w drogę. Jakże wielu ludzi stoi w miejscu i nie idzie i całe życie przeżywają w stagnacji, bez poruszania się, nie robią nic... To jest niebezpieczne”.

Potrzebujemy pomocy nie tylko w rozeznawaniu właściwej drogi życia i powołania. W równym stopniu potrzebujemy siły, by podążać rozeznaną drogą. Niezbędna jest nam siła woli, by wytrwać na dobrej drodze do końca i osiągnąć szczęście – Zbawienie, czyli realizację wszystkiego, co dla nas Bóg przewidział, powołując nas do istnienia: pełnię poznania, wolności, prawdy, pełnię miłości.

Maryja nie tylko powiedziała „Fiat”, ale wytrwała w chwilach ciemności, pod krzyżem, w Wielką Sobotę i potem aż do wniebowzięcia z Jezusem i przy Jezusie, w Kościele i z Kościołem. Poprzez dzisiejsze święto, przez zawołanie Matka Drogi, Dobrej Drogi, Jezus przypomina nam, że nie jesteśmy sami i że posyłając nas w drogę, wyposażył nas we wszystko, co niezbędne do zmierzenia się z jej wyzwaniami.

Ponieważ jesteśmy w bezpośredniej bliskości Wniebowstąpienia niedaleko którego zawsze przypada wspomnienie Matki Dobrej Drogi, zatrzymajmy się ponownie nad słowami papieża Franciszka, który wskazuje na to, co łączy te dwa wydarzenia. „Wniebowstąpienie Pańskie, rozpoczynając nową formę obecności Jezusa pośród nas, wymaga, abyśmy mieli otwarte oczy i serce, by Go spotkać, aby Jemu służyć i świadczyć o Nim innym. Chodzi o to, aby być mężczyznami i kobietami Wniebowstąpienia, czyli poszukiwaczami Chrystusa na drogach naszych czasów, niosącymi Jego słowo zbawienia aż po krańce ziemi – mówi Papież. – Na tej drodze spotykamy samego Chrystusa w braciach, zwłaszcza w najuboższych, w tych, którzy znoszą w swoim ciele trudne i upokarzające doświadczenie starych i nowych form ubóstwa. Tak jak na początku Zmartwychwstały Chrystus posłał swoich apostołów mocą Ducha Świętego, tak dzisiaj posyła nas, z tą samą siłą, aby dawać konkretne i widzialne znaki nadziei.”

O. Henryk Droździel SJ

Święto NMP, Matki Bożej dobrej Drogi, Rzym, 24 maja 2022.

 

MODLITWA DO MARYI, MATKI DOBREJ DROGI 

O Maryjo, Drogo wybrana przez Ojca,
przez Ciebie Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas.
Towarzysz nam z Twoim Synem Jezusem.
Skieruj swoje miłosierne spojrzenie na nas, Twoje dzieci.
Gdy kroczymy ścieżkami życia, wskazuj nam drogę Prawdy.
Niech pod Twoim przewodnictwem zawsze znajdziemy siłę
do odwracania się od szerokiej i uwodzicielskiej drogi zła.
Wspieraj nas na wąskiej i ciernistej drodze prowadzącej do Ojca.
Matko Boża Dobrej Drogi, chroń nas.

Ucz nas rozeznawać i wypełniać świętą wolę Ojca w naszym stanie życia,
wśród potrzeb ciała i ducha.
Wskazuj nam drogę do uzdrowienia w chorobie, w lenistwie drogę zaangażowania,
w codziennych troskach i utrapieniach drogę do zbawienia.
Matko Boża Dobrej Drogi, wspieraj nas.

Jak słup ognia wskazywał drogę ludowi błądzącemu na pustyni
i wspierał ich w drodze do ziemi obiecanej, prosimy Cię,
Matko Boża Dobrej Drogi: wypraszaj nam łaskę, abyśmy kierowani światłem Twojego niebiańskiego
piękna zdążali wytrwale ku celowi naszej drogi, a ośmieleni Twoim łagodnym uśmiechem doszli do
wiecznego szczęścia w niebie.
Matko Boża Dobrej Drogi, dopomóż nam.
Amen.*

 

Mario Farrugia S.I., La Madonna della Strada venerata nella Chiesa del Gesù in Roma. Storia-Riflesione- Preghiera, Chiesa del Gesù, Roma 2022, 227-230. Tłumaczenie z włoskiego o. Henryk Droździel SJ

 

NB. Uroczysta Msza św. w święto Matki Bożej Dobrej Drogi, w rzymskim Il Gesù, odbędzie się 24 maja br. o 19.00. Poprzedzi ja wykonanie Akatystu o godz. 18.

Na zdjęciach:

*Mszał Rzymski i lekcjonarz z formularzem własnym święta Matki Bożej Dobrej Drogi dla Prowincji Włoskiej T.J. Fot.: o. H. Droździel SJ, Rzym 2022

*Polskie czerwone maki. Fot.: Anna Gil, Dobrej Nadziei 2022.