Relacja : REKOLEKCJE W ŻYCIU - W BIAŁYMSTOKU

Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym w Białymstoku odbyły się po raz trzeci, ale tym razem po raz pierwszy w okresie Wielkiego  Postu. Wykorzystano w nich treści i nagrania „Jesteś moją radością” przygotowane przez o. Darka Michalskiego SJ i Trójmiejską Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Hasło rekolekcji:„ Jesteś moją radością” zwróciło uwagę wielu osób, gdyż w ciągu jednego tygodnia od pojawienia się plakatów był już komplet rekolektantów. Do udziału zgłosiło się ok. 90 osób, a chętnych do spotkań z osobą towarzyszącą było 79 osób, w wieku od 18 do 77 roku życia. Bardzo duża grupa rekolektantów to członkowie różnych ruchów i wspólnot, ale bez wcześniejszego kontaktu z duchowością ignacjańską.

Posługę osób towarzyszących w czasie rekolekcji pełniło 15 osób świeckich, przygotowanych wcześniej w szkoleniu poprowadzonym m.in. przez o. Leszka Mądrzyka SJ. Są to członkowie i przyjaciele białostockiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, złączeni ze wspólnotą duchowością ignacjańską.

Spotkania indywidualne, jak każdego roku, odbywały się w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w jednym określonym dniu, stąd też żartowano, że w czwartkowe wieczory szkołę przejmują w swoje posiadanie WŻCh-owcy. Dodatkowo spotykania indywidualne z rekolektantami prowadziło 5 księży diecezjalnych, mających doświadczenie rekolekcji ignacjańskich, wraz z ks. bp Henrykiem Ciereszko, biskupem pomocniczym w Białymstoku, co wszystkich bardzo ucieszyło. Wielu rekolektantów z różnych przyczyn, m.in. z brak zaufania do osób świeckich, czy też zaistnienia specyficznych problemów – prosiło o możliwość dzielenia się doświadczeniami rekolekcyjnymi z osobą duchowną, stąd też bardzo ważna rola kapłanów w przebiegu naszych rekolekcji.

Rekolektanci mieli możliwość zapoznawania z treściami rekolekcji, umieszczanymi systematycznie na stronie internetowej wspólnoty: www.wzchbialystok.pl. Mogli też brać udział  w każdą niedzielę w tzw. spotkaniach otwartych . Spotkania te prowadzili jezuici, a w tym roku było ich wyjątkowo wielu: o. Grzegorz Ginter SJ, o. Robert Mól SJ, o. Robert Bujak SJ, o. Leszek Mądrzyk SJ i młodzi jezuici ze Szkoły Kontaktu z Bogiem - Daniel Wojda SJ i Jakub Niedzielski SJ. Na niedzielną Mszę św. rekolektanci przychodzili ze swymi rodzinami, co było bardzo budujące, a następnie po przerwie na kawę/herbatę mogli wysłuchać treści konferencji oraz modlić się w trakcie tzw. medytacji prowadzonej, czy też uczyć się ignacjańskiego rachunku sumienia, albo śpiewem uwielbiać Boga.

Podczas ostatniego wspólnego spotkania, w niedzielę 22 marca, pod koniec konferencji ks. bp Henryk Ciereszko podpowiedział nam kilka ważnych wskazówek na dalszą przygodę z Bogiem i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Następnie osoby towarzyszące, a także inni, zaangażowani w organizację tych rekolekcji, spotkali się na wspólnej kolacji i świętowaniu w domu jezuitów przy ul. Południowej. Cieszyliśmy się, że dużo dobra można uczynić, kiedy potrafimy ze sobą współpracować.

Współpraca w misji Ojców Jezuitów  ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego – ruchu ludzi świeckich, wynika m.in. z duchowości ignacjańskiej  i  ze wspólnej historii. Duchowość ignacjańska  umożliwia człowiekowi   rozwój wszechstronny, w  ciągłej i dynamicznej  relacji z Panem Bogiem, stąd też osoby zainteresowane  taką formacją zapraszamy do kontaktu ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku. Więcej informacji i kontakt poprzez stronę: www. wzchbialystok.pl

Koordynator Białostockiej WŻCh - Jolanta Żero Grochowska
Białystok 2015