Wspólnota Życia Chrześcijańskiego Białystok
Ruch świeckich inspirowany duchowością św. Ignacego Loyoli

1982-2018· JUBILEUSZ· WŻCH35BIAŁYSTOK· KOCHAĆ I SŁUŻYĆ · ŚW. IGNACY LOYOLA

Kim jesteśmy

wspólnota świeckich
chrześcijan

Jubileusz

35 lat
WŻCH Białystok

NaSI Jezuici

ciekawostki na
temat jezuitów

Modlitwa

wprowadzenie
do medytacji

Filmy

z życia wspólnoty
i nie tylko